Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały

w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

Aktualizacja: 30.09.2019 Utworzono: 30.09.2019
Sprawozdanie

Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku

Aktualizacja: 05.07.2018 Utworzono: 30.05.2018

archiwum... Początek strony