Dane teleadresowe

 

27-600 Sandomierz, Pl. Poniatowskiego 3

NIP 864-12-03-132 •  REGON 830409927

 
Godziny pracy Urzędu Miejskiego (dni robocze):

poniedziałek - piątek: od 8.00 do 16.00
Uwaga: Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów także w niedziele, święta i dni powszednie wolne od pracy.

GŁÓWNA CENTRALA TELEFONICZNA URZĘDU:
Tel. : (15) 644-01-00
Fax:  (15) 644-01-01

INNE NUMERY FAXÓW:
Wydział Techniczno-Inwestycyjny (fax): (15) 644-68-21
Wydział Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki (fax): (15) 644-01-41

NUMERY TELEFONÓW:

Sekretariat Burmistrza: (15) 644-01-71
Biuro Rady Miasta: (15) 644-01-03, (15) 644-01-36
Przewodniczący Rady Miasta, Radni Miasta Sandomierza: (15) 644-01-04
Skarbnik: (15) 644-01-07
Radcy Prawni: (15) 644-01-20
Biuro Obsługi Interesanta - Kancelaria ogólna: (15) 644-01-05, (15) 644-01-47, 644-01-48,
Biuro Obsługi Interesanta - centrala telefoniczna: (15) 644-01-72,
Wydział Organizacyjny - Naczelnik Wydziału : (15)644-01-25
Wydział Organizacyjny: (15)644-01-25, (15)644-01-96, (15)644-01-99, (15)644-01-46, (15)644-01-66
Wydział Techniczno-Inwestycyjny - Naczelnik Wydziału: (15) 644-01-37,
Wydział Techniczno-Inwestycyjny: (15) 644-01-28, 644-01-75, 644-02-03, 644-02-04, 644-02-05.

Wydział Nadzoru Komunalnego:

 - Naczelnik Wydziału (15) 644-01-31
- sprawy lokalowe (15) 644-01-27, (15)644-01-76),
- cmentarze i targowiska (15) 644-01-30,
- odpady komunalne (15) 644-01-86,
- porządek w mieście (15) 644-01-86,
- zwierzęta bezdomne (15) 644-01-86,
- ochrona środowiska kanalizacja wodociągi  (15) 644-02-06,
- zieleń w mieście (15) 644-02-09
- komunikacja (15) 644-01-81

 

Wydział Finansowy:
Naczelnik Wydziału - (15)644-01-08,
Wymiar podatków i opłat: (15) 644-01-09, (15)644-01-10,
(15) 644-01-11, (15)644-01-15, (15)644-01-44
Faktury i rozliczenia obsługi parkingów: (15)644-01-59,
Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym: (15) 644-01-09,
Budżet Miasta i księgowość budżetowa: (15)644-01-06, (15)644-01-54,  (15)644-01-23.
Płace i rozliczenia  z ZUS i US: (15) 644-01-19,
Księgowość i windykacja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: (15)644-02-11, (15)644-02-12
Ustalanie zaległości w poszczególnych podatkach i opłatach lokalnych:
- (15) 644-01-15 (podatek od nieruchomości),
- (15) 644-01-10 (podatek rolny od nieruchomości o powierzchni poniżej 1 ha),
- (15) 644-01-09 (podatek rolny od gospodarstw rolnych),
- (15) 644-01-11 (podatek od środków transportowych)
- (15) 644-01-59 (opłata targowa, opłata skarbowa, opłata za użytkowanie wieczyste gruntów, czynsz dzierżawny)
- (15) 644-01-34 (czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe)
Wydawanie zaświadczeń o wysokości zaległości podatkowych
- (15) 644-01-09.
Sprawy dotyczące udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych
w podatkach lokalnych (15)644-01-57

 

Kontrola i Audyt Wewnętrzny: (15) 644-01-16

 

Wydział Spraw Obywatelskich - Naczelnik Wydziału: (15) 644-01-52,
Wydział Spraw Obywatelskich - informacja PESEL: (15) 644-01-13,
Wydział Spraw Obywatelskich - dowody osobiste: (15) 644-01-14,
Wydział Spraw Obywatelskich - inne sprawy: (15) 644-01-42, 644-01-14, 644-01-82

Wydział Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki - Naczelnik Wydziału - (15) 644-01-33,
fax (15) 644-01-41, (15) 644-01-33, (15)644-01-80, (15)644-01-85                 

Wydział Urbanistyki i Architektury: Naczelnik Wydziału - (15) 644-01-38,
Wydział Urbanistyki i Architektury: (15) 644-01-39


Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych: Naczelnik Wydziału - (15) 644-01-83,
pozostałe: 644-01-79, 644-02-02


Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa:
Naczelnik Wydziału: (15) 644-01-22
Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa: (15) 644-01-21, (15) 644-01-24,
(15) 644-01-45 (15)644-01-87, (15)644-01-88


Urząd Stanu Cywilnego: (15) 644-01-35, (15) 644-68-22


Straż Miejska: bezpośredni: (15)644-62-22,
Komendant - (15)644-01-90
Dyżurny - (15)644-01-26
Fotoradar - (15)644-01-91, (15)644-01-92
Strażnicy - (15)644-01-93


Zarządzanie Kryzysowe i Obrona Cywilna: (15)644-01-95


Punkt kasowy - agencja Banku Spółdzielczego o/Sandomierz:
(15) 644-01-17

BHP: (15) 644-62-53


Archiwum zakładowe: (15)644-01-18

 

Informacja zatwierdzona przez dnia 21.03.2017 0:00
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 28.08.2017 12:59. Odsłon 10846, Wersja 91ikona drukuj
Wersja : lewy  88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98  z 104  
Początek strony