Dane teleadresowe

 

27-600 Sandomierz, Pl. Poniatowskiego 3

NIP 864-12-03-132 •  REGON 830409927

 
Godziny pracy Urzędu Miejskiego (dni robocze):

poniedziałek - piątek: od 8.00 do 16.00
Uwaga: Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów także w niedziele, święta i dni powszednie wolne od pracy.

GŁÓWNA CENTRALA TELEFONICZNA URZĘDU:
Tel. : (15) 8154 - 100
Fax:  (15) 8154 - 101


NUMERY TELEFONÓW:

Sekretariat Burmistrza: (15) 8154 - 171
Biuro Rady Miasta: (15) 8154 - 103, (15) 8154 - 136
Przewodniczący Rady Miasta, Radni Miasta Sandomierza: (15) 8154 - 104
Skarbnik: (15) 8154 - 107
Radcy Prawni: (15) 8154 - 120
Biuro Obsługi Interesanta - Kancelaria ogólna: (15) 8154 - 105, (15) 8154 - 147, 8154 - 148,
Biuro Obsługi Interesanta - centrala telefoniczna: (15) 8154 - 172,
Wydział Organizacyjny - Naczelnik Wydziału : (15) 8154 - 125
Wydział Organizacyjny: (15) 8154 - 196, (15)8154 - 199, (15)8154 - 146, (15)8154 - 166
Wydział Techniczno-Inwestycyjny - Naczelnik Wydziału: (15) 8154 - 137,
Wydział Techniczno-Inwestycyjny: (15) 8154 - 128, 8154 - 175, 8154 - 203, 8154 - 204, 8154 - 205.

Wydział Nadzoru Komunalnego:

 - Naczelnik Wydziału (15) 8154 - 131
- sprawy lokalowe (15) 8154 - 127, (15) 8154 - 176,
- cmentarze i targowiska (15) 8154 - 130,
- odpady komunalne (15) 8154 - 186,
- porządek w mieście (15) 8154 - 186,
- zwierzęta bezdomne (15) 8154 - 210,
- ochrona środowiska kanalizacja wodociągi  (15) 8154 - 206,
- zieleń w mieście (15) 8154 - 209
- komunikacja (15) 8154 - 181

 

Wydział Finansowy:                                                                                                                                                                   Skarbnik - (15) 8154 - 107,
Wymiar podatków i opłat: (15) 8154 - 109, (15)8154 - 110,
(15) 8154 - 111, (15)8154 - 115, (15)8154 - 144
Faktury i rozliczenia obsługi parkingów: (15)8154 - 159,
Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym: (15) 8154 - 109,
Budżet Miasta i księgowość budżetowa: (15) 8154 - 106, (15) 8154 - 154,  (15) 8154 - 123.
Płace i rozliczenia  z ZUS i US: (15) 8154 - 119,
Księgowość i windykacja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: (15) 8154 - 212
Ustalanie zaległości w poszczególnych podatkach i opłatach lokalnych:
- (15) 8154 - 115 (podatek od nieruchomości),
- (15) 8154 - 110 (podatek rolny od nieruchomości o powierzchni poniżej 1 ha),
- (15) 8154 - 109 (podatek rolny od gospodarstw rolnych),
- (15) 8154 - 111 (podatek od środków transportowych)
- (15) 8154 - 159 (opłata targowa, opłata skarbowa, opłata za użytkowanie wieczyste gruntów, czynsz dzierżawny)
- (15) 8154 - 134 (czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe)
Wydawanie zaświadczeń o wysokości zaległości podatkowych
- (15) 8154 - 109.
Sprawy dotyczące udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych
w podatkach lokalnych (15) 8154 - 157

 

Kontrola i Audyt Wewnętrzny: (15) 8154 - 116

 

Wydział Spraw Obywatelskich - Naczelnik Wydziału: (15) 8154 - 152,
Wydział Spraw Obywatelskich - informacja PESEL: (15) 8154 - 113,
Wydział Spraw Obywatelskich - dowody osobiste: (15) 8154 - 114,
Wydział Spraw Obywatelskich - inne sprawy: (15) 8154 - 142, 8154 - 114,

Miejski Ośrodek Rozwoju Osobistego - (15) 8154 - 207

Referat Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki - Kierownik Referatu - (15) 8154 - 133,                                                                              (15) 8154 - 180, (15) 8154 - 185                 

Wydział Urbanistyki i Architektury: Naczelnik Wydziału - (15) 8154 - 138,
Wydział Urbanistyki i Architektury: (15) 8154 - 139


Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych: Kierownik Referatu - (15) 8154 - 183,
pozostałe: 8154 - 179, 8154 - 202


Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa:
Naczelnik Wydziału: (15) 8154 - 122
Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa: (15) 8154 - 121, (15) 8154 - 124,
(15) 8154 - 145 (15) 8154 - 187, (15) 8154 - 188


Urząd Stanu Cywilnego: (15) 8154 - 223, (15) 8154 - 224, (15) 8154 - 225


Straż Miejska: bezpośredni: (15) 644-62-22,
Komendant - (15) 8154 - 190
Dyżurny - (15) 8154 -126
Fotoradar - (15) 8154 - 191, (15) 8154 - 192
Strażnicy - (15) 8154 - 193


Zarządzanie Kryzysowe i Obrona Cywilna: (15) 8154 - 195


Punkt kasowy - agencja Banku Spółdzielczego o/Sandomierz:
(15) 8154 - 117

BHP: (15) 8154 - 218


Archiwum zakładowe: (15) 8154 -199

 

Informacja zatwierdzona przez Leszek Komenda dnia 24.11.2017 0:00
Opublikowana przez Leszek Komenda dnia 19.01.2018 13:10. Odsłon 10515, Wersja 94ikona drukuj
Wersja : lewy  91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101  z 101  
Początek strony