PEC Sp z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sandomierzu  

Dane adresowe:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sandomierzu,
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8
27-600 Sandomierz
tel.  (15) 832 58 40, (15) 832 58 80, tel/fax (15) 832 50 76 .

Pogotowie ciepłownicze nr tel. czynny całą dobę  (bezpłatny)  993

strona www. www.bip.pec-sandomierz.ires.pl 
e-mail:  pecsandomierz@wp.pl 

Status prawny/ forma prawna: spółka prawa handlowego /spółka z o.o. Gminy Sandomierz...więcej w [pobierz]
Regon: 830340845
NIP: 864-000-25-78
KRS 0000174539 SĄD REJONOWY W KIELCACH , 
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 7.681.000,00 ZŁ 

Organy Spółki:


Zarząd:
Leszek Kawiorski – Prezes Zarządu
wykształcenie wyższe
tel. służbowy – (15) 832 58 40
Prokurenci:
Robert Piątek -  wykształcenie wyższe
Tamara Lipiec - wykształcenie wyższe
 


Rada Nadzorcza
:
Jan Cież - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Ryszard Czechowski  -  Z-ca Przewodniczącego
Zofia Malec - Sekretarz
Członkowie:
Rafał Kukiełka
Janusz Żmuda
 

Zgromadzenie Wspólników:
Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Miasta Sandomierza


Przedmiot i tryb działania Spółki, struktura własnościowa i majątek, organy Spółki i ich kompetencje, organizacja, załatwianie spraw, rejestry i archiwa oraz przetargi są zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: 

http://www.bip.pec-sandomierz.ires.pl/6048/6048/

http://pecsandomierz.pl

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw: W dni robocze w godz. 7.00 – 15.00.
Pogotowie ciepłownicze czynne całą dobę. nr bezpłatnego telefonu: 993

Numery telefonu z centrali miejskiej TP S.A.
832 50 76 -  Centrala PEC
832 58 80 – Kierownik Dz. Technicznego
833 12 88 - Dział Rozliczeń
832 35 73 - Kotłownia „Rokitek”
832 19 45 – Kotłownia „Stocznia”

 Osoba wyznaczona do kontaktów z klientami:
mgr inż. Robert Piątek - tel. (15)832-58-40
email : pecsandomierz@wp.plstrona internetowa:  http://pecsandomierz.pl

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:
Osobiście i listownie. Godziny przyjęć codziennie w dni robocze od 9-12. 
Majątek: Kapitał zakładowy: 7.681.000,00 PLN
Majątek nieruchomy i ruchomy:
Działki gruntów:
425/94; 999/86; 425/86; 1405/3; 44/7; 1500/124 o łącznej powierzchni 23945 m2 - wartość księgowa łączna 313.111,47 zł, wszystkie grunty związane są z produkcją i dystrybucją ciepła.
Główne obiekty budowlane :
1.
Kotłownia "Rokitek".
2. Kotłownia "Stocznia".
3. Budynki administracyjne.
Wartość księgowa budynków i budowli łącznie ok. 9,2 mln zł /brutto/.
Wartość majątku ruchomego ok. 8,6 mln zł.
 

 

Rekrutacja na wolne stanowiska pracy: Aktualnie brak wolnych stanowisk pracy.


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wyniki finansowe:
 Informacja o dochodach i stratach Spółki za 2003 r. 

Przychody z całokształtu działalności gospodarczej – 11.141.810 zł w tym z tytułu sprzedaży EC – 9.718.500 zł.

Koszty z całokształtu działalności gospodarczej – 10.571.950 zł, w tym z tytułu sprzedaży EC – 9.510.300 zł

Wynik na działalności gospodarczej – zysk brutto w kwocie 569.700 zł (netto 334.700 zł).

  Informacja o sposobie zadysponowania dochodami i sposobie pokrywania strat w latach obrachunkowych 2003 i 2004. 

Zysk netto Uchwałą nr 7/2004 z dnia 25 maja 2004r. Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Sp. z o.o. rozdysponowało na następujące cele:

1.      Zasilenie kapitału zapasowego Spółki – 26.800 zł

2.      Fundusz dla załogi – 246.500 zł

3.      Fundusz Rozwoju – 61.400 zł

 

 Dane przygotował: mgr inż. Leszek Kawiorski

 

Aktualizacja danych PEC za 2005 rok:

1. Sprawozdanie [pobierz zalacznik]

2. Rachunek Strat i Zysków [pobierz zalacznik]

 

Taryfa dla ciepła 2006 rok  [pobierz zalacznik]

 

Aktualizacja danych za 2006 rok:

1. Bilans [pobierz-strona1] ; [pobierz-strona2]

2. Rachunek zysków i strat [pobierz]

Rok 2007:

1. Bilans [1pobierz] ; [2pobierz]

2. Rachunek zysków i strat [pobierz]

 

Rok 2008:


Bilans/ Rachunek Zysków i strat  [pobierz]

 

Rok 2009

1. Bilans str. 1 [pobierz]
2. Bilans str. 2 [pobierz]
3. Rachunek zysków i strat [pobierz]


Rok 2010
1. Bilans [pobierz]
2. Rachunek zysków i strat [pobierz]
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym [pobierz]
4. Rachunek przepływów pieniężnych [pobierz] 

 

Rok 2011
1. Bilans  [pobierz]
2. Rachunek zysków i strat  [pobierz]
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym  [pobierz]
4. Rachunek przepływów pieniężnych  [pobierz]

 

Rok 2012

1. Bilans  [pobierz]
2. Rachunek zysków i strat  [pobierz]
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym  [pobierz]
4. Rachunek przepływów pieniężnych [pobierz]  

 

Rok 2013

1. Bilans  [pobierz]

2. Rachunek zysków i strat  [pobierz]

3. Zestawienie zmian w kapitale własnym  [pobierz]

4. Rachunek przepływów pieniężnych  [pobierz]

 

 

Rejestry, ewidencje, archiwa [pobierz załącznik]

 

Komunikat: Od 1 marca 2009 r. nastąpi zmiana taryfy ciepła. Szczegóły pod adresem:

http://www.bip.pec-sandomierz.ires.pl/9470,15179/15179/art3014.html

 

 

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 24.06.2014 11:56
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 24.06.2014 11:56. Odsłon 6602, Wersja 60ikona drukuj
Wersja : lewy  53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 
Początek strony