PGKiM Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu
Spółka z o.o.
27-600 Sandomierz
ul. Przemysłowa 12

 

Status prawny: jednoosobowa spółka Gminy Sandomierz

Tel.:

(15) 832 36 79
(15) 832 23 26
(15) 832 28 44

e-mail:      sekretariat@pgkim.sandomierz.pl

NIP:  864-000-25-49
REGON: 830338452
KRS:  0000145515

 

Przedmiot i tryb działania Spółki, struktura własnościowa i majątek, organy Spółki i ich kompetencje, struktura organizacyjna, zakłady wewnętrzne (dane adresowe,kontakt, kompetencje, cennik usług i rozkłady jazdy komunikacji miejskiej), załatwianie spraw, rejestry i archiwa oraz przetargi są zamieszczone na stronie internetowej Spółki:

http://www.pgkim.sandomierz.pl/ 

 

Zarząd Spółki:

Prezes: dr Piotr Sołtyk

tel:
(15) 832 36 79  wew. 138
e-mail: piotr.soltyk@pgkim.sandomierz.pl

  

Rada Nadzorcza:

  • Przewodniczący: Piotr Kossak
  • Zastępca przewodniczącego: Zygmunt Hara
  • Sekretarz: Jolanta Fajfer
  • Członkowie: Mieczysław Gospodarczyk, Dariusz Kozieja

 

Zgromadzenie wspólników:
Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Miasta Sandomierza

 

Wyniki  finansowe Spółki:


- bilans 2004 r. [pobierz załącznik]

- bilans 2005 r. [pobierz załącznik]

bilans 2006 r. [pobierz załącznik]

- bilans 2007 r. [pobierz załącznik]

- rachunek zysków i strat:

2004 r. [pobierz załącznik]

2005 r. [pobierz załącznik]

2006 r. [pobierz załącznik]

2007 r.[pobierz załącznik]

2008 r. - bilans oraz rachunek zysków i strat [pobierz]

2009 r. - bilans, rachunek zysków i strat, inne dokumenty [pobierz] 

2010 r. - bilans, rachunek zysków i strat, inne dokumenty [pobierz]

2011 r. - bilans, rachunek zysków i strat, inne dokumenty  [pobierz]

2012 r. - bilans, rachunek zysków i strat, inne dokumenty  [pobierz]

2013 r. - bilans, rachunek zysków i strat, inne dokumenty  [pobierz]

 

 

Informacja zatwierdzona przez Michał Samołyk dnia 10.01.2019 0:00
Opublikowana przez Samoylk Michal dnia 10.01.2019 15:13. Odsłon 9376, Wersja 75ikona drukuj
Wersja : lewy  72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 
Początek strony