„Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu – etap II”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.350.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 10.08.2020 Utworzono: 21.07.2020
Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Sandomierz do placówek oświatowych w Tarnobrzegu tj.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
 
 
 
Aktualizacja: 07.08.2020 Utworzono: 07.08.2020

archiwum... Początek strony