„Przebudowa drogi do gruntów rolnych ulica Brzozowa, odcinek o długości 485m”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.548.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 18.09.2019 Utworzono: 18.09.2019
„Przebudowa i zagęszczenie oświetlenia przy ulicy Króla”. Zadanie do wykonania w ramach Umowy (...)


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.548.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 17.09.2019 Utworzono: 17.09.2019
„Wykonanie remontów dróg gminnych (...)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 5.548.000 EURO - ROBOTA BUDOWLANA
Aktualizacja: 12.09.2019 Utworzono: 11.09.2019

archiwum... Początek strony