wynajem lokali mieszkalnych, socjalnych

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, ul. Rynek 2 
tel. (0-15) 644-01-27

Wymagane dokumenty:
·        Wniosek o przydział mieszkania,
który zawierał będzie:
-        
dane osobowe wnioskodawcy
-        
opis warunków zamieszkania
-        
wysokość dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy na 1 osobę
-        
liczbę członków rodziny uprawnionych do zamieszkania z wnioskodawcą
-        
poświadczenie zameldowania
-         uzasadnienie wniosku

Sposób załatwienia sprawy:
Druki dostępne w Wydziale Nadzoru Komunalnego.
Wniosek o wynajem lokali mieszkaniowych, socjalnych składa się w  Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego przy Placu Poniatowskiego 3 (parter).
Złożone wnioski opiniuje Komisja Polityki Mieszkaniowej Rady Miasta Sandomierza. Kryteria wynajmowania powyższych lokali mieszkalnych zostały określone w Uchwale Rady Miasta Sandomierza z dnia 10 marca 2004 r. Nr XII/104/2004 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Sandomierz, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 68 z dnia 10 maja 2004 r, pod poz. 1069. Tekst uchwały w katalogu "Uchwały Rady Miasta"
 
.

Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego
/ Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 733 z późn. zm./

 
 
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 24.07.2008 11:51
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 24.07.2008 11:51. Odsłon 3434, Wersja 8ikona drukuj
Wersja : lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  z 16  
Początek strony