wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów rasy agresywnej

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, ul. Rynek 2

tel. (0-15) 644-01-27

Wymagane dokumenty
·        Wniosek na wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy agresywnej, który winien zawierać:
-         dane wnioskodawcy
-         dane o pochodzeniu psa, jego rasie, wieku, płci i ewentualnym sposobie oznakowania psa
-         dane o miejscu i warunkach, w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa

Sposób załatwienia sprawy:
Wniosek składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego przy Placu Poniatowskiego 3 /parter/.

Czas załatwienia :
Od daty wpłynięcia zgłoszenia pisemnego – maksymalnie miesiąc.

Podstawa prawna :
 
-          Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 1998 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne oraz warunków wydawania zezwoleń na utrzymanie psa takiej rasy
 (Dz. U. Nr 159 poz. 1051).

 

Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 24.07.2007 14:53
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 24.07.2007 14:53. Odsłon 1559, Wersja 6ikona drukuj
Wersja : lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Początek strony