zajęcie pasa drogowego na cele budowlane

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Techniczno-Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, ul. Opatowska 1

tel. (15) 644-01-75

Wymagane dokumenty:
·        Wniosek o zajęcie pasa drogowego, który zawiera:
-         nazwę jednostki
-         określenie nazwy zajmowanego pasa drogowego
-         określenie celu zajęcia
-         planowany okres zajęcia pasa
-         określenie powierzchni zajęcia pasa drogowego
-         określenie osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo ruch kołowego i pieszego
-         kserokopię pozwolenia na budowę
-         dołączoną mapę sytuacyjno – wysokościową  1:500


Sposób załatwienia sprawy:
Druki dostępne w  BIP, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego przy Placu Poniatowskiego 3, oraz Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym.
Wniosek o zajęcie pasa drogowego składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego przy Placu Poniatowskiego 3 /parter/.


Czas załatwienia:
Od złożenia właściwie wypełnionego wniosku o zajęcie pasa drogowego – maksymalnie 14 dni.


Druki do pobrania:
- wniosek o zajęcie pasa drogowego część 1 
[w formacie Word]   [w formacie PDF]
- wniosek o zajęcie pasa drogowego część 2 - umieszczenie urządzenia obcego  
[w formacie Word]    [w formacie PDF]

 


Podstawa prawna :

Art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. 2015.460), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. 2004.140.1481 ze zm.)

Informacja zatwierdzona przez Piotr Cieszkowski dnia 20.05.2015 13:26
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.05.2015 13:26. Odsłon 2933, Wersja 27