Dzierżawa nieruchomości z przeznaczeniem pod parking przy ul. Żydowskiej w Sandomierzu

Burmistrz Sandomierza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
Aktualizacja: 26.02.2020 Utworzono: 26.02.2020
Dzierżawa nieruchomości z przeznaczeniem za reklamę przy ul. Mickiewicza w Sandomierzu

Burmistrz Sandomierza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
Aktualizacja: 26.02.2020 Utworzono: 26.02.2020
Dzierżawa nieruchomości pod uprawy rolne przy ul. Błonie w Sandomierzu

Burmistrz Sandomierza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
Aktualizacja: 26.02.2020 Utworzono: 26.02.2020
Odwołanie I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych

nr 1027/12 i 1027/13 położonych w Sandomierzu przy ul. Krukowskiej
Aktualizacja: 25.02.2020 Utworzono: 25.02.2020
Sprzedaż nieruchomości przy ul. Błonie w Sandomierzu

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza IV przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu przy ul. Błonie
Aktualizacja: 25.02.2020 Utworzono: 25.02.2020
Sprzedaż nieruchomości przy ul. Piaski w Sandomierzu

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu przy ul. Piaski
Aktualizacja: 21.02.2020 Utworzono: 21.02.2020
Sprzedaż nieruchomości przy ul. Piaski w Sandomierzu

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Piaski w Sandomierzu
Aktualizacja: 21.02.2020 Utworzono: 21.02.2020
Dzierżawa nieruchomości przy ul. Żwirki i Wigury w Sandomierzu

Burmistrz Sandomierza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
Aktualizacja: 10.02.2020 Utworzono: 10.02.2020
Informacja o przetargu na wynajem lokalu

Burmistrz Miasta Sandomierza, ogłasza przetarg licytacyjny ustny nieograniczony, na wynajem lokalu użytkowego przy ulicy Sokolnickiego 10
Aktualizacja: 07.02.2020 Utworzono: 07.02.2020
Informacja o wolnym lokalu mieszkaniowym

Informacja o wolnym lokalu mieszkaniowym nr 6 położobym w budynku przy ulicy Rynek 6, usytułowanym na II piętrze
Aktualizacja: 07.02.2020 Utworzono: 07.02.2020
Przetargi – Krukowska

Ogłoszenie o I przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Krukowskiej w Sandomierzu.
Aktualizacja: 31.01.2020 Utworzono: 31.01.2020
Przetargi – Krukowska

Ogłoszenie o I przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Krukowskiej w Sandomierzu.
Aktualizacja: 31.01.2020 Utworzono: 31.01.2020

archiwum... Początek strony