Komunikaty, Informacje

w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 11 w Sandomierzu, na czas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

                    [pobierz]

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Postamowienie nr 104/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV

w sprawie podziału Miasta Sandomierz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obowodowych komisji wyborczych

                     [pobierz]

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja dla Pełnomocników komiterów wyborczych w sprawie sposóbu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 

                      [pobierz]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacji PKW o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 

https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl/informacje/35799

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uprzejmie informuję, że postanowienia Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. dostępne są do pobrania na stronie internetowej Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach,  

 

Link bezpośredni: https://kielce.kbw.gov.pl/aktualnosci/postanowienia/postanowienia-komisarza-wyborczego-w-kielcach-iv-w-sprawie-utworzenia-odrebnych-obwodow-glosowania-w

 

oraz https://kielce.kbw.gov.pl/uploaded_files/1581942611_29-sandomierz-prp2020-o-obwodach-odrebnych.pdf

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kalendarz wyborczy

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami

 

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r

 

Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wniosek o dopisanie wyborcy do spisu wyborców [pobierz]

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania [pobierz]

Upoważnienie do wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania [pobierz]

Zgłoszenie korespondencyjne z zamiarem głosowania [pobierz]

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach [pobierz]

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach [pobierz]

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Nr 41/2020/Or Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych  [pobierz]

Informacja zatwierdzona przez dnia 18.02.2020 0:00
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 30.03.2020 13:42. Odsłon 265, Wersja 14ikona drukuj
Wersja : lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Początek strony