Zarządzanie i administrowanie budynkami i lokalami będącymi własnością Gminy (wygasły...)

W dniu 30.05.2011 r. została zawarta umowa nr NK.272.1.8/16/2011 z  Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej
Spółka z o.o., w Kielcach, ul. Piesza 6, 25-556 Kielce, wartość zawartej umowy: 883 912,08 zł brutto.

 Termin realizacji: 12 m-cy od daty podpisania umowy.


powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Joanna Pawelczyk dnia 01.06.2011
Opublikowana przez Joanna Pawelczyk dnia 01.06.2011. Wygasa 16.06.2011. Odsłon 29434
Początek strony