Wykonanie budżetu za 2010 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2010 rok

1. Sprawozdanie z wykonania dochodów [pobierz załącznik]
2. Sprawozdanie z wykonania dochodów- opis [pobierz załącznik]
3. Sprawozdanie z wykonania wydatków
[pobierz załącznik]
4. Sprawozdanie z wykonania wydatków- opis
[pobierz załącznik]
5. Sprawozdanie z wykonania inwestycji
[pobierz załącznik]
6. Ochrona Środowiska [pobierz załącznik]
7. Rozliczenie kredytów i pożyczek [pobierz załącznik]
8. Wykorzystanie dotacji [pobierz załącznik]
9. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
[pobierz załącznik]
10. Sprawozdanie o stanie zobowiązań [pobierz załącznik] [pobierz załącznik]
11. Sprawozdanie o stanie należności [pobierz załącznik] [pobierz załącznik]
Informacja zatwierdzona przez dnia 06.04.2011 11:31
Opublikowana przez Klaudia Cetnarska dnia 06.04.2011 11:31. Odsłon 1684, Wersja 2ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony