OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SANDOMIERZA (wygasły...)

Stosownie do art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 roku z późn. zm.) informuję, że Wojewoda Świętokrzyski wydał postanowienie uzgadniające przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej ERA „56 169 Sandomierz” w Sandomierzu przy ul. Portowej, obręb Prawobrzeżny, z którego treścią można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, ul. Opatowska 3a, pokój nr 5a w Sandomierzu w dniach 30.01.2007 – 20.02.2007 r...
powrót...
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaobwieszcz-30-01-07.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.01.2007
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 30.01.2007. Wygasa 22.02.2007. Odsłon 88388
Początek strony