Formularz B – karta informacyjna (wygasły...)

wraz z określeniem jego ewentualnego zakresu oraz dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko...
powrót...
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 27.07.2006
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 27.07.2006. Wygasa 27.08.2006. Odsłon 88887
Początek strony