Informacja o zmianie konta bankowego dla opłat za odpady komunalne (wygasły...)

Każdy podatnik posiada indywidualne konto, na które należy dokonywać wpłat. Numer konta został wskazany w przesłanej do podatników przez tut. Urząd informacji.

W przypadku dokonywania opłat przy pomocy książeczek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi informujemy, iż stosowne druki z aktualnym numerem konta bankowego będą wydawane na wniosek podatnika w pokoju nr 117 (Plac Poniatowskiego 1) lub nr 25 (Plac Poniatowskiego 3) Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 15/815 41 51  lub 15/815 42 11
powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Monika Hill dnia 13.12.2018
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.12.2018. Wygasa 31.12.2019. Odsłon 88886
Początek strony