Sesja Rady Miasta ! (wygasły...)

Sesja rozpocznie się o godz.13.00. Oto planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta.
5. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez miasto Sandomierz.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 1.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok:
1) Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
2) Odczytanie wniosków nie uwzględnionych w projekcie budżetu,
3) Koreferat Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów w sprawie projektu budżetu miasta na
2005 r.,
4) Odczytanie opinii Komisji Rady Miasta,
5) Odczytanie opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej,
6) Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
7) Głosowanie nad uchwałą budżetową.
8. Sprawozdania z prac Komisji stałych Rady Miasta za 2004 rok.
9. Przyjęcie planów pracy na 2005 rok:
1)Rady Miasta Sandomierza,
2)Komisji Rewizyjnej,
3)Komisji stałych Rady Miasta.
10. Interpelacje radnych.
11. Komunikaty Przewodniczącego Rady, wolne wnioski, sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.

powrót...
Załączniki:
ikona pliku do pobrania
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 08.02.2005
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 08.02.2005. Wygasa 23.02.2005. Odsłon 88882
Początek strony