Sesja Rady Miasta. (wygasły...)

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Powołanie sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach Miasta.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/344/2001 Rady
Miasta Sandomierza z dnia 13 grudnia 2001 roku w sprawie zaliczenia
dróg do kategorii dróg gminnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/5/2006 z dnia 6 grudnia
2006 roku Rady Miasta Sandomierza w sprawie powołania komisji
stałych Rady Miasta Sandomierza i zatwierdzenia ich składów osobowych.
9. Interpelacje i zapytania Radnych
10. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

powrót...
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaSesja_04_03
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 27.02.2009
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 27.02.2009. Wygasa 05.03.2009. Odsłon 81093
Początek strony