Organizacje pozarządowe (wygasły...)

Do 15 września 2004 r. przyjmowane są wnioski na uzyskanie współfinansowania UE na rzecz projektów wdrażanych przez organizacje pozarządowe zajmujące się przede wszystkim kulturą z państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Wsparcie przeznaczone jest na projekty o charakterze pilotażowym, które spełniają dwa z trzech celów: zwiększają mobilność organizacji zajmujących się kulturą; zwiększają przepływ dzieł i dóbr kultury; rozwijają dialog międzykulturowy.

Maksymalnie współfinansowanie wynosić może 70% ogólnych kosztów projektu.
Dyrekcja Generalna Edukacja i Kultura Komisji Europejskiej zamierza podzielić budżet wynoszący około 2,1 miliona pomiędzy pięć wybranych projektów, które trwać mogą do dwóch lat.

Szczegółowe informacje pod adresem
europa.eu.int/comm/culture/eac/other_actions/exp_act/exp_act_en.html

powrót...
Załączniki:
ikona pliku do pobraniakultura.doc
Informacja zatwierdzona przez Iwona Żwirek dnia 22.07.2004
Opublikowana przez Iwona Żwirek dnia 22.07.2004. Wygasa 16.09.2004. Odsłon 81073
Wersja : 1 2 
Początek strony