Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego (wygasły...)

Na podstawie art. 127 ust. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012r., poz. 145 tekst jednolity z późno zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 20 13r. poz. 267 tekst jednolity ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 1443/0S/2014 z 24 lipca 2014 r. o znaku OS.WS.7322.59.2014 Marszałek Województwa Śląskiego udzielił Świętokrzyskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Ochrona przeciwpowodziowa prawobrzeżnej części Sandomierza - odwodnienie terenu w widłach rzeki Wisły i Trześniówki. Zadanie 2: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie cieku Struga A wraz przebudową i rozbudową przepompowni Nadbrzezie", powiat sandomierski, województwo świętokrzyskie.

Pełny teskt obwieszczenia w załączniku do pobrania


powrót...
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaobwieszczenie.pdf
Informacja zatwierdzona przez Albert Kopeć dnia 06.08.2014
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 06.08.2014. Wygasa 15.09.2014. Odsłon 81092
Początek strony