Konsultacje w sprawie projektu uchwały (wygasły...)

Burmistrz Sandomierza wydał dnia 28 października 2014 r. Zarządzenie Nr KSiP.520.1.2014.MZU w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

Teksty: Zarządzenia, projektu uchwały oraz projektu Programu współpracy - w załącznikach.


powrót...
Informacja zatwierdzona przez Magdalena Żukowska dnia 03.11.2014
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.11.2014. Wygasa 18.11.2014. Odsłon 88388
Początek strony