Bezpłatny kurs komputerowy w Ośrodku Promowania Przedsiębiorczości (wygasły...)

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu wraz z Fundacją Domy Wspólnoty Chleb Życia w Warszawie, rozpoczął działania w ramach projektu pn. „Aktywność i przedsiębiorczość wśród zagrożonych marginalizacją mieszkańców powiatów opatowskiego i sandomierskiego”. Projekt jest współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej Phare, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

W ramach projektu realizowane będą następujące kursy i szkolenia: umiejętności stolarskich i krawieckich, kursy komputerowe, kursy obsługi kas fiskalnych oraz zapewniona będzie opieka psychologa.

Aktualnie zapraszamy zainteresowanych na kurs komputerowy, który odbędzie się w dniach od 12 do 29 lipca 2004 r. w siedzibie Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu.
• W kursie mogą uczestniczyć osoby bezrobotne, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych, pozostające bez pracy przez minimum 6 m-cy.
• Kurs będzie odbywał się w godz. od 9.00 do 15.00, (łącznie 84 godziny)
• W zakresie kursu praca w systemie operacyjnym Windows XP, Internet,
• Udział w kursie jest bezpłatny, zapewniamy zwrot kosztów podróży środkami komunikacji zbiorowej.

Serdecznie zapraszamy !

Zainteresowani mogą kontaktować się z:
Ośrodkiem Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu
Pl. Ks. J. Poniatowskiego 2,
Tel. 833-34-00
codziennie w godzinach od 8.00 do 16.00
lub z koordynatorem projektu:
Anna Frańczak, pok. nr 45
Tel. 833-34-05
e-mail: a.franczak@opiwpr.org.pl

powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Piotr Szyprowski dnia 28.06.2004
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 28.06.2004. Wygasa 15.07.2004. Odsłon 81092
Wersja : 1 2 3 
Początek strony