Sesja Rady Miasta Sandomierza. (wygasły...)

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Powołanie sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Miasta
Sandomierza
6. Interpelacje i zapytania Radnych
7. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta, wolne wnioski, sprawy
różne.
8. Zamknięcie obrad.

powrót...
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 10.06.2009
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 10.06.2009. Wygasa 18.06.2009. Odsłon 88385
Początek strony