INFORMACJA. (wygasły...)

o uzgodnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii cyfrowej PTK Sp. z o. o. Nr 5599 SANDOMIERZ PEC w Sandomierzu obręb Lewobrzeżny.
Dodatkowe informacje w wyżej wymienionej sprawie można uzyskać w Wydziale Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, pokój 5a.
Opracowała:
Aneta Przyłucka
Inspektor ds. Ochrony Środowiska

powrót...
Załączniki:
ikona pliku do pobraniainf-4-05.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 04.05.2006
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 04.05.2006. Wygasa 25.05.2006. Odsłon 88386
Początek strony