Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (wygasły...)

na usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowo-roztopowych z terenu bazy logistycznej firmy związanej z usługami - DHL przy ul. Działkowców w Sandomierzu.
Pełny tekst Informacji w załączniku.
powrót...
Informacja zatwierdzona przez Jarosław Kądziela dnia 30.11.2018
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.11.2018. Wygasa 17.12.2018. Odsłon 81092
Początek strony