Wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP dla terenów w rejonie ulic: (wygasły...)

Powyższy projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach: 12.02.2015 - 12.03.2015 w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Sandomierzu - ul. Opatowska 1 (wejście od ul. Oleśnickich) w godz. 8.30 - 15.00 w dni robocze.

Pełny tekst ogłoszenia w załączniku.


powrót...
Informacja zatwierdzona przez Zofia Wódz dnia 03.02.2015
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.02.2015. Wygasa 27.03.2015. Odsłon 81252
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony