Obwieszczenie w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla osiedla "KRUKÓW" (wygasły...)

oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Celem planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy na obszarze objętym planem.
Wszyscy zainteresowani mogą w terminie 21 dni, tj. od 29 czerwca 2011 r. składać do Burmistrza Miasta Sandomierza wnioski dotyczące terenów objętych projektem w/w planu.
Wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko można składać lub przesyłać w terminie do 19 lipca 2011 r. na adres: Urząd Miejski w Sandomierzu, Pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz.

Szczegóły w załączniku. 


powrót...
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 27.06.2011
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.06.2011. Wygasa 20.07.2011. Odsłon 81252
Początek strony