Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania MPZP dla terenu przy ul. Słowackiego (wygasły...)

Burmistrz Miasta Sandomierza zawiadamia, że uchwałą Nr XXVIII/392/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 marca 2014 r. przystąpiono do sporządzania w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące terenów objętych projektem w/w planu oraz wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w terminach określonych w obwieszczeniu.

Pełny tekst obwieszczenia w załączniku.


powrót...
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 09.05.2014
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.05.2014. Wygasa 04.06.2014. Odsłon 88887
Początek strony