XXIII sesja Rady Miasta Sandomierza. (wygasły...)

Planowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Obsadzenie mandatu radnego:...

powrót...
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 10.07.2008
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 10.07.2008. Wygasa 17.07.2008. Odsłon 88887
Początek strony