Informacja o posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta Sandomierza (wygasły...)

Informujemy, że w dniu 7 kwietnia 2016 r. odbędą się posiedzenia Komisji:
- o godz. 10.00  - Komisja Budżetu i Finansów wspólnie z Komisją Gospodarki
Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa;
- o godz. 14.30 – Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu.
Komisje odbędą się w siedzibie Rady Miasta Sandomierza -
Plac Poniatowskiego 1, sala nr 103 (parter).

powrót...
Brak załączników
Informacja zatwierdzona przez Renata Tkacz dnia 05.04.2016
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 05.04.2016. Wygasa 08.04.2016. Odsłon 88887
Początek strony