Pomoc władz Miasta dla mieszkańców w usuwaniu wyrobów zawierających azbest. (wygasły...)

O pomoc w tej sprawie ubiegać się mogą osoby fizyczne, składając do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu pisemny wniosek wg wzoru ustalonego w Regulaminie. Pomoc polega na odbiorze odpadów powstałych w wyniku demontażu materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych. Urząd Miejski w Sandomierzu pokrywa 100% kosztów objętych zakresem pomocy.

Tekst zarządzenia Burmistrza Miasta Sandomierza wprowadzającego Regulamin oraz tekst Regulaminu w załącznikach.

Oba w/w dokumenty są dostępne także w zakładce: Prawo lokalne > Zarządzenia Burmistrza Miasta > rok 2013


powrót...
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 25.07.2013
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.07.2013. Wygasa 25.08.2013. Odsłon 88882
Początek strony