INFORMACJA. (wygasły...)

w którym postanowił nie ustalać obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Od niniejszego postanowienia przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, w terminie 7 dni od daty 04 kwietnia 2006 roku.
Z treścią przedmiotowego postanowienia można zapoznać się w Wydziale Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, pokój 5a w dniach 21.03.2006 – 11.04.2006 roku.
--
Opracowała:
Aneta Przyłucka
Inspektor ds. Ochrony Środowiska
powrót...
Załączniki:
ikona pliku do pobraniainformacja 22-03.pdf
Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 22.03.2006
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 22.03.2006. Wygasa 13.04.2006. Odsłon 88887
Początek strony