Informacja o opracowywaniu projektu programu usuwania wyrobów zawierających azbest (wygasły...)

Burmistrz Miasta Sandomierza podaje do publicznej wiadomości informację o opracowywaniu w/w projektu.
Do dnia 3 grudnia 2012 r. można zapoznać się z dokumentacją postępowania w sprawie oraz składać wnioski i uwagi dotyczące tego opracowania.

Szczegóły w załącznikach.


powrót...
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 12.11.2012
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.11.2012. Wygasa 04.12.2012. Odsłon 81252
Początek strony