Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Gmina Sandomierz w związku z realizacją projektu „ Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Sandomierza”

Aktualizacja: 13.12.2019 Utworzono: 13.12.2019
Protokół z wyboru robót budowlanych

Protokół z wyboru wykonawcy robót budowlanych, Protokół z wyboru robót budowlanych w ramach projektu “Utworzenie żłobka na terenie Gminy Sandomierz” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew&oa

Aktualizacja: 12.12.2019 Utworzono: 12.12.2019
XVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Sandomierza

W dniu 16 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w Ratuszu odbędzie się XVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Sandomierza

Aktualizacja: 12.12.2019 Utworzono: 12.12.2019
Protokół z wyboru dostawcy wyposażenia

Protokół z wyboru dostawcy wyposażenia, w ramach projektu “Utworzenie żłobka na terenie Gminy Sandomierz” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2010, w związku z rozez

Aktualizacja: 12.12.2019 Utworzono: 12.12.2019
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Sandomierza

Zawiadomienie o wyborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu

Aktualizacja: 12.12.2019 Utworzono: 12.12.2019
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 9 grudnia 2019 r.

sygn. UA.6733.19.2019.KWI - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

Aktualizacja: 09.12.2019 Utworzono: 09.12.2019
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 6 grudnia 2019 r.

sygn. UA.6733.18.2019.MSZ – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn:

Aktualizacja: 06.12.2019 Utworzono: 06.12.2019
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

Obwieszczenie WPN III 6320 2 8 2017 KS Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

Aktualizacja: 03.12.2019 Utworzono: 03.12.2019
Informacja o jednostkach świadczących nieodpłatne poradnictwo prawne

i poradnictwo obywatelskie na terenie Sandomierza.

Aktualizacja: 19.03.2019 Utworzono: 19.03.2019
Informacja o zmianie konta bankowego

dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych.

Aktualizacja: 21.01.2019 Utworzono: 21.01.2019
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza sygn.NK.7240.197.2018.TPI2

o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego

Aktualizacja: 28.12.2018 Utworzono: 28.12.2018
Informacja o zmianie konta bankowego dla opłat za odpady komunalne

Od dnia 1 stycznia 2019 r. następuje zmiana konta bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Aktualizacja: 13.12.2018 Utworzono: 13.12.2018
Decyzja RZ.RET.070.4.62.2018.MK

Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Tarnobrzeg oraz części gmin Nowa Dęba, Sandomierz, Grębów na okres 3 lat

Aktualizacja: 22.05.2018 Utworzono: 22.05.2018
Decyzja KR.RET.070.234.2018

Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sandomierz na okres 3 lat, ustaloną przez PGKiM w Sandomierzu

Aktualizacja: 22.05.2018 Utworzono: 21.05.2018
Komunikat. Zaproszenie Burmistrza Sandomierza do składania wniosków.

W związku z obowiązkiem usunięcia eternitu z budynków mieszkalnych i gospodarczych

Aktualizacja: 24.03.2010 Utworzono: 24.03.2010
Komunikat o zniesieniu opłat za wydanie dowodu osobistego.

Uprzejmie informujemy, że od 01 stycznia 2010 roku  za wydanie dowodu osobistego nie pobiera się żadnych opłat.

Aktualizacja: 06.01.2010 Utworzono: 06.01.2010

archiwum... Początek strony