Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 21 lutego 2020 r.

sygn. UA.6733.3.2020 - zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

Aktualizacja: 21.02.2020 Utworzono: 21.02.2020
XVIII sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji

W dniu 26 lutego 2020 r. (środa) o godz. 10.00 w Ratuszu odbędzie się XVIII sesja Rady Miasta Sandomierza.

Aktualizacja: 19.02.2020 Utworzono: 19.02.2020
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 19 lutego 2020 r.

sygn. UA.6733.5.2020.PBA - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

Aktualizacja: 19.02.2020 Utworzono: 19.02.2020
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH

dotycząca inwestycji pn. „Przebudowa Bulwaru nad Wisłą - etap II Koprzywianka w Sandomierzu"

Aktualizacja: 13.02.2020 Utworzono: 13.02.2020
Informacja o posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta Sandomierza

w dniach 18 –27 lutego 2020 roku

Aktualizacja: 13.02.2020 Utworzono: 13.02.2020
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 13 luty 2020 r.

sygn. UA.6733.1.2020.KWI - zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:
 

Aktualizacja: 13.02.2020 Utworzono: 13.02.2020
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 12 luty 2020 r.

sygn. UA.6733.4.2020.KWI - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:  

Aktualizacja: 12.02.2020 Utworzono: 12.02.2020
Obwieszczenie z dnia 29 stycznia 2020 r.

Sygn. OS-IV.7440.05.2020.WZ - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia:  

Aktualizacja: 10.02.2020 Utworzono: 10.02.2020
Zmiana nr 5 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Sandomierza

wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko

Aktualizacja: 24.01.2020 Utworzono: 24.01.2020
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany Nr 5 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Sandomierza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Aktualizacja: 20.01.2020 Utworzono: 20.01.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 stycznia 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku na terenie województwa świętokrzyskiego

Aktualizacja: 13.01.2020 Utworzono: 13.01.2020
Ogłoszenie dotyczące aktualizacji Podstawowej Kwoty Dotacji na 2020 rok

obowiazujuącej od 1 stycznia 2020 roku

Aktualizacja: 02.01.2020 Utworzono: 02.01.2020
Informacja o jednostkach świadczących nieodpłatne poradnictwo prawne

i poradnictwo obywatelskie na terenie Sandomierza.

Aktualizacja: 19.03.2019 Utworzono: 19.03.2019
Decyzja RZ.RET.070.4.62.2018.MK

Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Tarnobrzeg oraz części gmin Nowa Dęba, Sandomierz, Grębów na okres 3 lat

Aktualizacja: 22.05.2018 Utworzono: 22.05.2018
Decyzja KR.RET.070.234.2018

Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sandomierz na okres 3 lat, ustaloną przez PGKiM w Sandomierzu

Aktualizacja: 22.05.2018 Utworzono: 21.05.2018
Komunikat. Zaproszenie Burmistrza Sandomierza do składania wniosków.

W związku z obowiązkiem usunięcia eternitu z budynków mieszkalnych i gospodarczych

Aktualizacja: 24.03.2010 Utworzono: 24.03.2010

archiwum... Początek strony