Zawiadomienie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot."Przebudowa Bulwaru nad Wisłą -
etap II Koprzywianka w Sandomierzu"

Aktualizacja: 06.08.2020 Utworzono: 06.08.2020
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 03 sierpnia 2020 r.

sygn. UA.6733.11.2020. - zawiadomienie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:
 

Aktualizacja: 03.08.2020 Utworzono: 03.08.2020
Od stycznia 2019 r. darmowa pomoc prawna dla mieszkańców powiatu sandomierskiego

jest udzielana według nowych zasad. W związku z tym publikujemy dokumenty i informacje dla osób zainteresowanych darmową pomocą prawną.

Aktualizacja: 22.06.2020 Utworzono: 22.05.2020
Powszechny Spis Rolny 2020 r. - informacja

W okresie od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. w całym kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny.

Aktualizacja: 19.05.2020 Utworzono: 19.05.2020
Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach

z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie ochrony pszczół przy wykonywaniu zabiegów środkami ochrony roślin

Aktualizacja: 06.05.2020 Utworzono: 06.05.2020
Decyzja RZ.RET.070.4.62.2018.MK

Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Tarnobrzeg oraz części gmin Nowa Dęba, Sandomierz, Grębów na okres 3 lat

Aktualizacja: 22.05.2018 Utworzono: 22.05.2018
Decyzja KR.RET.070.234.2018

Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sandomierz na okres 3 lat, ustaloną przez PGKiM w Sandomierzu

Aktualizacja: 22.05.2018 Utworzono: 21.05.2018
Komunikat. Zaproszenie Burmistrza Sandomierza do składania wniosków.

W związku z obowiązkiem usunięcia eternitu z budynków mieszkalnych i gospodarczych

Aktualizacja: 24.03.2010 Utworzono: 24.03.2010

archiwum... Początek strony