Pomoc publiczna

Informacja obejmuje dane za rok sprawozdawczy 2004. Dotyczy pomocy publicznej udzielonej innym podmiotom przez Gminę Sandomierz.

(pobierz informację)

ROK 2005:

Wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatników podatku rolnego, którym umorzono zaległości podatkowe w kwocie powyżej 100,00 zł.

(pobierz wykaz)

Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej za 2005 rok:

(pobierz sprawozdanie)

Pomoc publiczna - wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat  udzielono ulg, odroczeń , umorzeń lub rozłożono  spłatę na  raty:

(pobierz wykaz)

ROK 2006:

Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej przedsiębiorcom za I kwartał 2006 rok: (pobierz sprawozdanie)

Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej przedsiębiorcom za II kwartał 2006 rok:

(pobierz sprawozdanie)

Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej przedsiębiorcom za III kwartał 2006 rok:

(pobierz sprawozdanie)

Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej przedsiębiorcom za IV kwartał 2006 rok: 

(pobierz sprawozdanie) 

Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej  w 2006 roku:

(pobierz sprawozdanie)

Wykazy osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych  nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2006 roku   [pobierz wykazy]

ROK 2007:

Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej  za I kwartał 2007 roku: [pobierz]

Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej  za II kwartał 2007 roku: [pobierz]

Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej  za III kwartał 2007 roku: [pobierz]

Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej  za IV kwartał 2007 roku: [pobierz]

Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej  w 2007 roku: [pobierz]  

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500 zł oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2007 roku [pobierz]

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2007 roku [pobierz] 

Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej  w 2008 roku: [pobierz]   

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008r. [pobierz]

ROK 2009

Sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej za rok 2009 [pobierz]

Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 02.04.2010 8:44
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.04.2010 8:44. Odsłon 5020, Wersja 39ikona drukuj
Wersja : lewy  36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46  z 57  
Początek strony