2019

1. Karta informacyjna Nr NK/1/2019 dla wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągów wysokiego ciśnienia STDN 200 w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa sieci gazowej w/c do Huty Szkła w Sandomierzu"  [pobierz]

2. Karta informacyjna Nr NK/2/2019 dla decyzji zezwalającej na usunięcie dwóch drzew gat. robinia akacjowa z działki nr 155/47 obręb 2 Sandomierz Mokoszyn, przy u. Mokoszyńskiej 12  [pobierz]

3. Karta informacyjna nr NK/3/2019 dla decyzji zezwalającej na usunięcie jednej szt drzewa gat. olsza czarna z działki nr ewid. 62/22 obręb Sandomierz 5 Prawobrzeżny przy ul. Brzozowskiego  [pobierz]

4 Karta informacyjna nr NK/4/2019 dla decyzji zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa gat. świerk pospolity z działki nr 1500/218 obręb Sandomierz Lewobrzeżny przy ul. Maciejowskiego  [pobierz]

5. Karta informacyjna nr NK/5/2019 dla decyzji zezwalającej na wycięcie 1 szt. drzewa gat.  lipa drobnolistna z działki nr ewid. 681/1 obręb Sandomierz Poscaleniowy przy ul. Frankowskiego  [pobierz]

6. Karta informacyjna nr NK/6/2019 dla postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągów wysokiego ciśnienia STDN 200 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa sieci gazowej w/c do Huty Szkła w m. Sandomierz"  [pobierz]

7. Karta informacyjna nr NK/7/2019 dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa gazociągów wysokiego ciśnienia STDN 200 w ramach zadania: Przebudowa sieci gazowej w/c do Huty Szkła w Sandomierzu [pobierz]

Informacja zatwierdzona przez Daria Mirowska dnia 07.10.2019 0:00
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.10.2019 10:41. Odsłon 269, Wersja 10ikona drukuj
Wersja : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Początek strony