Rok 2019
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: XXXVII/386/2014, Z dnia: 19.02.2014, Zmieniana:  

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.
Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia .
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.02.2014 , wersja 1
Strony: powrót
Początek strony