Konkursy - Rok 2009 i 2010

  

Rok 2009:  

I.

1) Burmistrz Sandomierza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2009 r. zadań publicznych, świadczonych
na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego w zakresie:
 
A) - Kultury Fizycznej i Sportu oraz Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego:

1. Ogłoszenie konkursu z dnia 17 grudnia 2008 r. [pobierz]
2. Wzór oferty  [pobierz]
3. Wzór umowy [ pobierz]

4. Wzór sprawozdania [pobierz]

B) - Kultury Fizycznej i Sportu oraz Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego:

1. Ogłoszenie konkursu z dnia 17 lutego 2009 r. [pobierz]

2.  Wzór oferty  [pobierz]
3. Wzór umowy [ pobierz]

4. Wzór sprawozdania [pobierz]

C) - Kultury Fizycznej i Sportu 

1. Ogłoszenie z dnia 19 maja 2009 r. [pobierz]

D) - Kultury Fizycznej i Sportu oraz Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego ( z dnia 08 grudnia 2009 r.):

1. Ogłoszenie konkursu [pobierz]

 

2) Burmistrz Sandomierza ogłasza otwarty konkurs ofert  na realizację w 2009 r. zadań publicznych, świadczonych
na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego w zakresie:
 

I.                   Ochrony i promocji zdrowia.
II.                 Działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 
III.              Przeciwdziałania patologiom społecznym :

1.Ogłoszenie konkursu z dn. 06.01.2009 r. [pobierz]

2. Załącznik Nr 1/ Rodzaje zadań publicznych, terminy i warunki ich realizacji/ [pobierz]

3. Wzór oferty [pobierz]  

4. Wzór umowy [pobierz]

5. Wzór sprawozdania [pobierz]   

3)   Burmistrz Sandomierza ogłasza otwarty konkurs ofert – wniosków na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji w 2009 r. projektów klubów sportowych z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Sandomierza
Data: 05.02.2009 r.): Ogłoszenie: [pobierz]  

Data - 17.11.2009 r. :   Ogłoszenie [pobierz]

załącznik Nr 1  Oferta - Wniosek o przyznanie dotacji [pobierz]

załącznik Nr 2  Wzór umowy  [pobierz]

załącznik Nr 3  Wzór sprawozdania [pobierz]

 

4) Burmistrz Sandomierza ogłasza otwarty konkurs ofert  na realizację w 2009 r. zadań publicznych, świadczonych
na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego w zakresie:
 

I.   Ochrony i promocji zdrowia.
II.  Działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 

1.Ogłoszenie konkursu z dn. 17.03.2009 r.  [ pobierz ]

2. Wzór oferty [pobierz]  

3. Wzór umowy [pobierz]

4. Wzór sprawozdania [pobierz]   

III. Ochrony zwierząt: (ogłoszenie z 19 maja 2009 r.)   [pobierz]

 

 

 

Informacja zatwierdzona przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 08.12.2009 11:16
Opublikowana przez Helena Podulka-Wierzbińska dnia 08.12.2009 11:16. Odsłon 5047, Wersja 57ikona drukuj
Wersja : lewy  54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64  z 65  
Początek strony