Wydawanie wypisów i wyrysów z MPZP lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego

MIEJSCE  ZAŁATWIENIA  SPRAWY:

 

Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
ul. Opatowska 1a (wejście od ul. Oleśnickich)
tel. (15) 8154 - 138, 8154 - 139,

Godziny pracy: 8.00 - 16.00 od poniedziałku do piątku 


 Wymagane dokumenty:
 
Pisemny wniosek  [pobierz]

 

Sposób załatwienia sprawy:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta przy Placu Poniatowskiego 3, lub nadesłać przesyłką pocztową na adres:
Urząd Miejski w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3

Opłata skarbowa:

- od wypisu:
                      a)  do pięciu stron            -   30,00 zł
                      b)  powyżej pięciu stron   -   50,00 zł


-  od wyrysu:
                      a)  za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4   -   20,00 zł
                      b)  nie więcej jednak niż  -  200,00 zł

 

Czas załatwienia sprawy:
Od daty wpływu wniosku – maksymalnie 1 miesiąc.

Informacja zatwierdzona przez Piotr Paszkiewicz dnia 21.02.2020 0:00
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 21.02.2020 14:07. Odsłon 968, Wersja 4ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony