Informacja o wyniku naboru na 2 wolne stanowiska urzędnicze

Strażników Miejskich aplikantów w Straży Miejskiej w Sandomierzu

Aktualizacja: 07.02.2020 Utworzono: 07.02.2020
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektora w referacie kultury, sportu, promocji i turystyki

Aktualizacja: 03.02.2020 Utworzono: 03.02.2020
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektora  w wydziale gospodarki nieruchomościami

Aktualizacja: 03.02.2020 Utworzono: 03.02.2020
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Podinspektora  w wydziale nadzoru komunalnego

Aktualizacja: 03.02.2020 Utworzono: 03.02.2020
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Referenta w wydziale nadzoru komunalnego

Aktualizacja: 03.02.2020 Utworzono: 03.02.2020
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Strażnik miejski - aplikant

Aktualizacja: 22.01.2020 Utworzono: 22.01.2020
Ogłoszenie o naborze na dwa wolne stanowiska urzędnicze

Strażnik miejski - aplikant

Aktualizacja: 22.01.2020 Utworzono: 22.01.2020
Ogłoszenie o naborze na dwa wolne stanowiska urzędnicze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Strażnik miejski - aplikant

Aktualizacja: 30.12.2019 Utworzono: 30.12.2019
Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

referenta w Referacie Kultury, Sportu, Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

Aktualizacja: 19.12.2019 Utworzono: 19.12.2019
Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

inspektora w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu.

Aktualizacja: 11.12.2019 Utworzono: 11.12.2019
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

referenta w Referacie Kultury, Sportu, Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

Aktualizacja: 28.11.2019 Utworzono: 28.11.2019

archiwum... Początek strony