Uzgodnienie lokalizacji zjazdu

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Techniczno-Inwestycyjny
Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, ul, Opatowska 1, 
tel. (15) 644-01-75

Wymagane dokumenty:

Wniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi gminnej, który zawiera:
-         nazwę wnioskodawcy
-         określenie nazwy drogi gminnej
-         określenie numeru ewidencyjnego działki
-         dołączoną mapę sytuacyjno – wysokościową  1:500 z zaznaczoną lokalizacją zjazdu

Sposób załatwienia sprawy:
Druki dostępne są w BIP, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego przy Placu Poniatowskiego 3, oraz Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym. 
Wniosek o zajęcie pasa drogowego składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego przy Placu Poniatowskiego 3 /parter/.

Czas załatwienia:
Od złożenia właściwie wypełnionego wniosku o zajęcie pasa drogowego – maksymalnie 14 dni.

Druki do pobrania: wniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu [w formacie Word]   [w formacie PDF]

Podstawa prawna :
Sposób naliczenia opłat za zajęcie pasa drogowego określa Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych  (Dz. U. Nr 6, pozycja 33 z 1986 r. z  późn. zm.), § 10  ust. 1, 2 pkt. 2 oraz ust. 3.

Informacja zatwierdzona przez Piotr Cieszkowski dnia 27.04.2015 12:08
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.04.2015 12:08. Odsłon 1169, Wersja 7ikona drukuj
Wersja : lewy  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Początek strony