Oświadczenia majątkowe złożone w 2020 r.

Oświadczenia majątkowe złożone w 2020 r.

Oświadczenia majątkowe złożone w 2020 roku przez:Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Skarbnika, Sekretarza, Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Miasta [ Podstawa prawna: art. 24i ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) ]

 

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

 

Zastępca Burmistrza

Paweł Niedźwiedź

 

Sekretarz Miasta Sandomierza

Aneta Przyłucka

 

Skarbnik Miasta Sandomierza

Barbara Grębowiec

 

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Miasta:

- Agata Król - p.o. Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia UM w Sandomierzu
- Agata Król - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia UM w Sandomierzu  
- Jacek Kuliga - Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego UM w Sandomierzu
- Krzysztof Kwieciński - Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego UM w Sandomierzu
- Piotr Paszkiewicz - Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury UM w Sandomierzu
- Barbara Rajkowska - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Sandomierzu
- Monika Hill - Kierownik Referatu Opłat, Podatków i Windykacji UM w Sandomierzu
-
 

Kierownicy jednostek organizacyjnych, osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających gminną osobą prawną:

 

- Dominik Płaza - Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
- Barbara Rożek - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu
- Piotr Sołtyk - Prezes Zarządu PGKiM Sp. z o.o w Sandomierzu - oświadczenie w związku z objęciem stanowiska
- Piotr Sołtyk - Prezes Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Sandomierzu
- Leszek Kawiorski - Prezes Zarządu PEC Sp. z o.o. w Sandomierzu - oświadczenie na dzień odwołania ze stanowiska  
- Ryszard Latawiec - Prezes Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Sandomierzu - oświadczenie na dzień odwołania ze stanowiska   
- Małgorzata Bęczkowska - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu - oświadczenie w związku z objęciem stanowiska  
- Grzegorz Kwiatkowski - Prezes Zarządu PEC Sp. z o.o. w Sandomierzu - oświadczenie w związku z objęciem stanowiska
- Grzegorz Kwiatkowski - Prezes Zarządu PEC Sp. z o.o. w Sandomierzu   
- Agnieszka Krasoń - Kierownik Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu, Placówki Wsparcia Dziennego "Przystanek Błonie" w Sandomierzu
- Małgorzata Bęczkowska - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu
- Agnieszka Klimkiewicz - Środowiskowy Dom Samopomocy w Sandomierzu
- Dorota Tarnawska - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu
- Anna Chmiel - Kierownik sekcji pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu   
- Magdalena Szkiełka - Starszy referent w sekcji świadczeń rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu
- Anna Orchowska - Administrator Koordynujący w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu
- Wojciech Dumin - Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury
- Waldemar Gosek - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu
- Elżbieta Sobolewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sandomierzu
- Grzegorz Socha - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sandomierzu
- Małgorzata Szuba - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu
- Dorota Strugała - Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sandomierzu
- Agata Hajduk - Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Sandomierzu
- Renata Pacholczak - Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Sandmierzu
- Magdalena Stępień - Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 6 w Sandomierzu
- Elżbieta Grządkowska - Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Sandomierzu
- Tamara Socha - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
- Janusz Stasiak - Kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego Targowiska Miejskie
- Paweł Wierzbicki - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
- Agnieszka Klimkiewicz - Dyrektor Środowkiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu [pobierz]

Informacja zatwierdzona przez Marzena Wieczorek dnia 07.02.2020 0:00
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 07.02.2020 7:54. Odsłon 279, Wersja 1ikona drukuj
 
Początek strony