Rok 2019
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: 223/2019, Z dnia: 20.09.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa drogi do gruntów rolnych ulica Brzozowa, odcinek o długości 485 m."
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 20.09.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.09.2019 , wersja 1
Numer: 222/2019, Z dnia: 17.09.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 17.09.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.09.2019 , wersja 1
Numer: 221/2019, Z dnia: 13.09.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa i zagęszczenie oświetlenia przy ul. Króla". (...)
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 13.09.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.09.2019 , wersja 1
Numer: 220/2019, Z dnia: 12.09.2019, Zmieniana: 49/2018

w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 12.09.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.09.2019 , wersja 1
Numer: 219/2019, Z dnia: 12.09.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 12.09.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.09.2019 , wersja 1
Numer: 217/2019, Z dnia: 11.09.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko radcy prawnego w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 11.09.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.09.2019 , wersja 1
Numer: 218/2019, Z dnia: 11.09.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Wykonanie remontów dróg gminnych (...) ul. Działkowców, ul. Pogodnej, ul. Spokojnej i ul. Miodowej".
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 11.09.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.09.2019 , wersja 1
Numer: 216/2019, Z dnia: 09.09.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 09.09.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.09.2019 , wersja 1
Numer: 215/2019, Z dnia: 06.09.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 06.09.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.09.2019 , wersja 1
Numer: 214/2019, Z dnia: 05.09.2019, Zmieniana:  

w sprawie ogólnego schematu procedur kontroli przedsiębiorców zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi oraz nieczystościami ciekłymi
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 05.09.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.09.2019 , wersja 1
Numer: 212/2019, Z dnia: 04.09.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 04.09.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.09.2019 , wersja 1
Numer: 213/2019, Z dnia: 04.09.2019, Zmieniana:  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 04.09.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 06.09.2019 , wersja 1
Numer: 209/2019, Z dnia: 30.08.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 30.08.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.09.2019 , wersja 1
Numer: 211/2019, Z dnia: 30.08.2019, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 30.08.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.09.2019 , wersja 1
Numer: 210/2019, Z dnia: 30.08.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 30.08.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 06.09.2019 , wersja 1
Numer: 208/2019, Z dnia: 30.08.2019, Zmieniana:  

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dziennika lekcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu wyłącznie w formie elektronicznej
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 30.08.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.09.2019 , wersja 1
Numer: 210/2019, Z dnia: 30.08.2019, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 210.1/2019/SK w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 30.08.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.09.2019 , wersja 1
Numer: 206/2019, Z dnia: 28.08.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 28.08.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.09.2019 , wersja 1
Numer: 207/2019, Z dnia: 28.08.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 28.08.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.09.2019 , wersja 1
Numer: 205/2019, Z dnia: 28.08.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 28.08.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.09.2019 , wersja 1
Numer: 204/2019, Z dnia: 28.08.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 28.08.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.08.2019 , wersja 1
Numer: 202/2019, Z dnia: 27.08.2019, Zmieniana:  

w sprawie: powołania Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów uprawnionych ze środków budżetu Gminy Sandomierz na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 27.08.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.08.2019 , wersja 1
Numer: 203/2019, Z dnia: 27.08.2019, Zmieniana:  

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dziennika lekcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu wyłącznie w formie elektronicznej
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 27.08.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.09.2019 , wersja 1
Numer: 201/2019, Z dnia: 26.08.2019, Zmieniana: 120/2018

w sprawie ustalenia składu imiennego Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 26.08.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 29.08.2019 , wersja 1
Numer: 199/2019, Z dnia: 22.08.2019, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 199.1/2019/SK w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 22.08.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 06.09.2019 , wersja 1
Numer: 200/2019, Z dnia: 22.08.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 22.08.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 29.08.2019 , wersja 1
Numer: 199/2019, Z dnia: 22.08.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 22.08.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 06.09.2019 , wersja 1
Numer: 197/2019, Z dnia: 21.08.2019, Zmieniana:  

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 21.08.2019.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 21.08.2019 , wersja 1
Numer: 198/2019, Z dnia: 21.08.2019, Zmieniana:  

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 21.08.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.08.2019 , wersja 1
Numer: 196/2019, Z dnia: 12.08.2019, Zmieniana:  

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Sandomierz na rok 2020
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 12.08.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.09.2019 , wersja 1
Numer: 195/2019, Z dnia: 09.08.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 09.08.2019.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 20.08.2019 , wersja 1
Numer: 194/2019, Z dnia: 06.08.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 194.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 06.08.2019.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 16.08.2019 , wersja 1
Numer: 193/2019, Z dnia: 05.08.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 05.08.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.08.2019 , wersja 1
Numer: 192/2019, Z dnia: 31.07.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 31.07.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 06.08.2019 , wersja 1
Numer: 190/2019, Z dnia: 26.07.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 26.07.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.08.2019 , wersja 1
Numer: 189/2019, Z dnia: 25.07.2019, Zmieniana:  

Zarządzenia 189.1/2019/SK w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 189.1.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 25.07.2019.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 16.08.2019 , wersja 1
Numer: 189/2019, Z dnia: 23.07.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 23.07.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 29.07.2019 , wersja 1
Numer: 186/2019, Z dnia: 22.07.2019, Zmieniana: 2/2010

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim oraz podległych i nadzorowanych przez Burmistrza jednostkach sektora finansów publicznych
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 22.07.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.07.2019 , wersja 1
Numer: 187/2019, Z dnia: 22.07.2019, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej Urzędu Miasta w Sandomierzu na 2019 rok
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 22.07.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.07.2019 , wersja 1
Numer: 188/2019, Z dnia: 22.07.2019, Zmieniana: 177/2018

w sprawie Regulaminu kontroli i rozliczania dotacji celowych udzielanych na realizację zadań publicznych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 22.07.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.07.2019 , wersja 1
Numer: 185/2019, Z dnia: 19.07.2019, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 185.1/2019/NK w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Grupy Robót Publicznych Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 19.07.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.07.2019 , wersja 1
Numer: 185/2019, Z dnia: 19.07.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 19.07.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.07.2019 , wersja 1
Numer: 184/2019, Z dnia: 18.07.2019, Zmieniana: 158/2019

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 158/2019/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 21 czerwca 2019 r. do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Sandomierza oraz zorganizowanie i obsługa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych".
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 18.07.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.07.2019 , wersja 1
Numer: 183/2019, Z dnia: 17.07.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 17.07.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 22.07.2019 , wersja 1
Numer: 182/2019, Z dnia: 16.07.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 16.07.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 22.07.2019 , wersja 1
Numer: 180/2019, Z dnia: 16.07.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 16.07.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 22.07.2019 , wersja 1
Numer: 181/2019, Z dnia: 16.07.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 16.07.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 22.07.2019 , wersja 1
Numer: 178/2019, Z dnia: 15.07.2019, Zmieniana: 71/2019

w sprawie zmiany zarządzenia nr 71/2019/KPSiT Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej rozpatrującej i opiniującej wnioski o przyznanie, wstrzymanie i cofnięcie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień miasta Sandomierza za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 15.07.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.07.2019 , wersja 1
Numer: 179/2019, Z dnia: 15.07.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 15.07.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 22.07.2019 , wersja 1
Numer: 175/2019, Z dnia: 11.07.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 11.07.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 15.07.2019 , wersja 1
Numer: 176/2019, Z dnia: 11.07.2019, Zmieniana:  

dotyczy powołania Komisji rozpatrującej wnioski w sprawie udzielania z budżetu Gminy Sandomierz dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 11.07.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.07.2019 , wersja 1
Numer: 174/2019, Z dnia: 11.07.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 11.07.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 15.07.2019 , wersja 1
Numer: 177/2019, Z dnia: 11.07.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 11.07.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 17.07.2019 , wersja 1
Numer: 171/2019, Z dnia: 10.07.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 10.07.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 17.07.2019 , wersja 1
Numer: 172/2019, Z dnia: 10.07.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 10.07.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 17.07.2019 , wersja 1
Numer: 173/2019, Z dnia: 10.07.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 10.07.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 17.07.2019 , wersja 1
Numer: 170/2019, Z dnia: 09.07.2019, Zmieniana:  

w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 09.07.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.07.2019 , wersja 1
Numer: 169/2019, Z dnia: 05.07.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Paweł Niedźwiedź dnia 05.07.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 08.07.2019 , wersja 1
Numer: 169/2019, Z dnia: 05.07.2019, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 169.1/2019/SK w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 05.07.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 22.07.2019 , wersja 1
Numer: 168/2019, Z dnia: 02.07.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: "Program polityki zdrowotnej szczepień przeciw grypie na lata 2019-2022".
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 02.07.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 17.07.2019 , wersja 1
Numer: 167/2019, Z dnia: 28.06.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Paweł Niedźwiedź dnia 28.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.07.2019 , wersja 1
Numer: 166/2019, Z dnia: 28.06.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania zespołu ds. opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Sandomierza na lata 2015-2025
Informacja zatwierdzona przez Paweł Niedźwiedź dnia 28.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 01.07.2019 , wersja 1
Numer: 165/2019, Z dnia: 28.06.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Aneta Przyłucka dnia 28.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 01.07.2019 , wersja 1
Numer: 164/2019, Z dnia: 27.06.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Sandomierz na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości
Informacja zatwierdzona przez Paweł Niedźwiedź dnia 27.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.06.2019 , wersja 1
Numer: 163/2019, Z dnia: 27.06.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Paweł Niedźwiedź dnia 27.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.07.2019 , wersja 1
Numer: 161/2019, Z dnia: 24.06.2019, Zmieniana:  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opracowania i wdrożenia narzędzi ochrony krajobrazu na terenie Gminy Sandomierz
Informacja zatwierdzona przez Aneta Przyłucka dnia 24.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 24.06.2019 , wersja 1
Numer: 162/2019, Z dnia: 24.06.2019, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 162.1/2019/SK w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Paweł Niedźwiedź dnia 24.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 08.07.2019 , wersja 1
Numer: 162/2019, Z dnia: 24.06.2019, Zmieniana: 30/2019

w sprawie utworzenia i organizacji parkingów niestrzeżonych płatnych na terenie Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Aneta Przyłucka dnia 24.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 24.06.2019 , wersja 1
Numer: 160/2019, Z dnia: 21.06.2019, Zmieniana: 153/2019

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 153/2019/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 17 czerwca 2019 r. do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Opracowanie kompletnej dokumentacji projektu pn: "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza".
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 160.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 21.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 21.06.2019 , wersja 1
Numer: 158/2019, Z dnia: 21.06.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Sandomierza oraz zorganizowanie i obsługa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych".
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 158.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 21.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 21.06.2019 , wersja 1
Numer: 159/2019, Z dnia: 21.06.2019, Zmieniana: 152/2019

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 152/2019/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 17 czerwca 2019 r. do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Opracowanie kompletnej dokumentacji projektu pn: Budowa 2 parkingów przy ul. Króla 6 i 8".
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 159.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 21.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 21.06.2019 , wersja 1
Numer: 155/2019, Z dnia: 19.06.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 155.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 19.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 21.06.2019 , wersja 1
Numer: 154/2019, Z dnia: 19.06.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2019 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 154.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 19.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 21.06.2019 , wersja 1
Numer: 152/2019, Z dnia: 17.06.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Budowa 2 parkingów przy ul. Króla 6 i 8".
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 17.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.06.2019 , wersja 1
Numer: 153/2019, Z dnia: 17.06.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza"
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 17.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.06.2019 , wersja 1
Numer: 150/2019, Z dnia: 14.06.2019, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 14.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.06.2019 , wersja 1
Numer: 149/2019, Z dnia: 14.06.2019, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 14.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.06.2019 , wersja 1
Numer: 151/2019, Z dnia: 14.06.2019, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Sandomierskiego Centrum Kultury w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 14.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.06.2019 , wersja 1
Numer: 148/2019, Z dnia: 13.06.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 13.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.06.2019 , wersja 1
Numer: 146/2019, Z dnia: 12.06.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 12.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.06.2019 , wersja 1
Numer: 147/2019, Z dnia: 12.06.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 12.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.06.2019 , wersja 1
Numer: 145/2019, Z dnia: 11.06.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Odnowienie elewacji i dachów zabytkowych kamienic na Starym Rynku".
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 11.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.06.2019 , wersja 1
Numer: 143/2019, Z dnia: 10.06.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 10.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.06.2019 , wersja 1
Numer: 144/2019, Z dnia: 10.06.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów uprawnionych ze środków budżetu Gminy Sandomierz na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 10.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.06.2019 , wersja 1
Numer: 141/2019, Z dnia: 05.06.2019, Zmieniana:  

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu do prowadzenia czynności związanych z przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów na ławników
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 05.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.06.2019 , wersja 1
Numer: 142/2019, Z dnia: 05.06.2019, Zmieniana: 134/2019

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądów parkingów przy budynkach komunalnych
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 05.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.06.2019 , wersja 1
Numer: 142/2019, Z dnia: 05.06.2019, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 142.1. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 05.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.06.2019 , wersja 1
Numer: 140/2019, Z dnia: 03.06.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 03.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.06.2019 , wersja 1
Numer: 139/2019, Z dnia: 03.06.2019, Zmieniana: 69/2018

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 69/2018/KPSiT Burmistrza Sandomierza z dn. 26.04.2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. stypendiów artystycznych przyznawanych osobom zajmującym się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 03.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.06.2019 , wersja 1
Numer: 140/2019, Z dnia: 03.06.2019, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 140.1/2019/SK w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Paweł Niedźwiedź dnia 03.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 08.07.2019 , wersja 1
Numer: 138/2019, Z dnia: 31.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 31.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.06.2019 , wersja 2
Numer: 137/2019, Z dnia: 31.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 31.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.06.2019 , wersja 1
Numer: 134/2019, Z dnia: 30.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądów parkingów przy budynkach komunalnych
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 30.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.06.2019 , wersja 1
Numer: 135/2019, Z dnia: 30.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 30.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.06.2019 , wersja 1
Numer: 136/2019, Z dnia: 30.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 30.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.06.2019 , wersja 1
Numer: 130/2019, Z dnia: 28.05.2019, Zmieniana: 123/2017

w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej na terenie miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 28.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 06.06.2019 , wersja 1
Numer: 133/2019, Z dnia: 28.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 28.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.06.2019 , wersja 1
Numer: 131/2019, Z dnia: 28.05.2019, Zmieniana: 127/2019

w sprawie odwołania stanu alarmu przeciwpowodziowego dla Miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 28.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 29.05.2019 , wersja 1
Numer: 132/2019, Z dnia: 28.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia terminów i zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sandomierz w roku szkolnym 2018/2019
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 28.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.05.2019 , wersja 1
Numer: 128/2019, Z dnia: 27.05.2019, Zmieniana: 113/2019

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu stałego do spraw przeglądu Wykazu tras linii autobusowych, na których PGKiM Sp. z o.o. świadczy Usługi Przewozu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 27.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.06.2019 , wersja 1
Numer: 127/2019, Z dnia: 25.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie ogłoszenia stanu alarmu przeciwpowodziowego dla Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 127.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 25.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.05.2019 , wersja 1
Numer: 126/2019, Z dnia: 24.05.2019, Zmieniana: 32/2019

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 24.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.05.2019 , wersja 1
Numer: 126/2019, Z dnia: 24.05.2019, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 126.1 w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 24.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.06.2019 , wersja 1
Numer: 125/2019, Z dnia: 20.05.2019, Zmieniana: 175/2017

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu oraz zasad naliczania stawek najmu i dzierżawy pomieszczeń i powierzchni w szkołach podstawowych i przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 20.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.05.2019 , wersja 1
Numer: 124/2019, Z dnia: 20.05.2019, Zmieniana: 29/2019

w sprawie opłat za korzystanie z usług i urządzeń targowiska miejskiego przy ul. Przemysłowej oraz sezonowego targowiska miejskiego "Mały Rynek", prowadzonych przez zakład budżetowy "targowiska Miejskie samorządowy zakład budżetowy" w Sandomierzu.
Informacja zatwierdzona przez m dnia 20.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.06.2019 , wersja 1
Numer: 123/2019, Z dnia: 17.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 17.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.05.2019 , wersja 1
Numer: 122/2019, Z dnia: 17.05.2019, Zmieniana: 80/2018

w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Sandomierza oraz ustanowienia regulaminu jego działania
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 17.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.05.2019 , wersja 1
Numer: 119/2019, Z dnia: 16.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji do wyboru partnera do projektu planowanego do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.1.1. Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 119.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 16.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 16.05.2019 , wersja 1
Numer: 121/2019, Z dnia: 16.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Modernizacja Placu 3 Maja" - etap III
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 121.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 16.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 16.05.2019 , wersja 1
Numer: 120/2019, Z dnia: 16.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 16.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.05.2019 , wersja 1
Numer: 118/2019, Z dnia: 15.05.2019, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 118.1 w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 15.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.05.2019 , wersja 1
Numer: 117/2019, Z dnia: 14.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania i systemu wykrywania i alarmowania na terenie miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 14.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 24.06.2019 , wersja 1
Numer: 118/2019, Z dnia: 14.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 14.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.05.2019 , wersja 1
Numer: 116/2019, Z dnia: 14.05.2019, Zmieniana: 69/2017

zmieniające zarządzenie w sprawie ujednolicenia i zatwierdzenia wzorów druków dowodów uiszczenia opłat targowych stosowanych w rozliczeniach z inkasentami opłat targowych oraz opłat parkingowych w Sandomierzu.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 14.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 17.05.2019 , wersja 1
Numer: 115/2019, Z dnia: 10.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 10.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 15.05.2019 , wersja 1
Numer: 114/2019, Z dnia: 10.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 10.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 15.05.2019 , wersja 1
Numer: 113/2019, Z dnia: 10.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania Zespołu stałego do spraw przeglądu Wykazu tras linii autobusowych, na których PGKiM Sp. z o.o. świadczy Usługi Przewozu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 10.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.06.2019 , wersja 1
Numer: 111/2019, Z dnia: 08.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 111.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 08.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.05.2019 , wersja 1
Numer: 112/2019, Z dnia: 08.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 08.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.05.2019 , wersja 1
Numer: 110/2019, Z dnia: 07.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 07.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.05.2019 , wersja 1
Numer: 109/2019, Z dnia: 06.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2019 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 109.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 06.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.05.2019 , wersja 1
Numer: 108/2019, Z dnia: 30.04.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 30.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 15.05.2019 , wersja 1
Numer: 102/2019, Z dnia: 29.04.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 102.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 29.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.05.2019 , wersja 1
Numer: 108/2019, Z dnia: 29.04.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 108.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 29.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.05.2019 , wersja 1
Numer: 99/2019, Z dnia: 29.04.2019, Zmieniana: 15/2019

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2019/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu i ogólnych zasad rekrutacji dzieci do oddziałów sportowych i dwujęzycznych w Szkołach Podstawowych prowadzonych rzez Gminę Sandomierz
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 99.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 29.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.05.2019 , wersja 1
Numer: 105/2019, Z dnia: 29.04.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 105.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 29.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.05.2019 , wersja 1
Numer: 106/2019, Z dnia: 29.04.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa ulicy Maciejowskiego i ulicy Cieśli w Sandomierzu".
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 106.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 29.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.05.2019 , wersja 1
Strony:  1 2 
Początek strony