Rok 2019
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: 194/2019, Z dnia: 06.08.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 194.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 06.08.2019.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 16.08.2019 , wersja 1
Numer: 193/2019, Z dnia: 05.08.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 05.08.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.08.2019 , wersja 1
Numer: 192/2019, Z dnia: 31.07.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 31.07.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 06.08.2019 , wersja 1
Numer: 190/2019, Z dnia: 26.07.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 26.07.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 07.08.2019 , wersja 1
Numer: 189/2019, Z dnia: 25.07.2019, Zmieniana:  

Zarządzenia 189.1/2019/SK w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 189.1.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 25.07.2019.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 16.08.2019 , wersja 1
Numer: 189/2019, Z dnia: 23.07.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 23.07.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 29.07.2019 , wersja 1
Numer: 186/2019, Z dnia: 22.07.2019, Zmieniana: 2/2010

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim oraz podległych i nadzorowanych przez Burmistrza jednostkach sektora finansów publicznych
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 22.07.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.07.2019 , wersja 1
Numer: 187/2019, Z dnia: 22.07.2019, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej Urzędu Miasta w Sandomierzu na 2019 rok
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 22.07.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.07.2019 , wersja 1
Numer: 188/2019, Z dnia: 22.07.2019, Zmieniana: 177/2018

w sprawie Regulaminu kontroli i rozliczania dotacji celowych udzielanych na realizację zadań publicznych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 22.07.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.07.2019 , wersja 1
Numer: 185/2019, Z dnia: 19.07.2019, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 185.1/2019/NK w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Grupy Robót Publicznych Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 19.07.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.07.2019 , wersja 1
Numer: 185/2019, Z dnia: 19.07.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 19.07.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.07.2019 , wersja 1
Numer: 184/2019, Z dnia: 18.07.2019, Zmieniana: 158/2019

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 158/2019/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 21 czerwca 2019 r. do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Sandomierza oraz zorganizowanie i obsługa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych".
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 18.07.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.07.2019 , wersja 1
Numer: 183/2019, Z dnia: 17.07.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 17.07.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 22.07.2019 , wersja 1
Numer: 182/2019, Z dnia: 16.07.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 16.07.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 22.07.2019 , wersja 1
Numer: 180/2019, Z dnia: 16.07.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 16.07.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 22.07.2019 , wersja 1
Numer: 181/2019, Z dnia: 16.07.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 16.07.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 22.07.2019 , wersja 1
Numer: 178/2019, Z dnia: 15.07.2019, Zmieniana: 71/2019

w sprawie zmiany zarządzenia nr 71/2019/KPSiT Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej rozpatrującej i opiniującej wnioski o przyznanie, wstrzymanie i cofnięcie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień miasta Sandomierza za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 15.07.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.07.2019 , wersja 1
Numer: 179/2019, Z dnia: 15.07.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 15.07.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 22.07.2019 , wersja 1
Numer: 175/2019, Z dnia: 11.07.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 11.07.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 15.07.2019 , wersja 1
Numer: 176/2019, Z dnia: 11.07.2019, Zmieniana:  

dotyczy powołania Komisji rozpatrującej wnioski w sprawie udzielania z budżetu Gminy Sandomierz dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 11.07.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.07.2019 , wersja 1
Numer: 174/2019, Z dnia: 11.07.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 11.07.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 15.07.2019 , wersja 1
Numer: 177/2019, Z dnia: 11.07.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 11.07.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 17.07.2019 , wersja 1
Numer: 171/2019, Z dnia: 10.07.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 10.07.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 17.07.2019 , wersja 1
Numer: 172/2019, Z dnia: 10.07.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 10.07.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 17.07.2019 , wersja 1
Numer: 173/2019, Z dnia: 10.07.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 10.07.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 17.07.2019 , wersja 1
Numer: 170/2019, Z dnia: 09.07.2019, Zmieniana:  

w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 09.07.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.07.2019 , wersja 1
Numer: 169/2019, Z dnia: 05.07.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Paweł Niedźwiedź dnia 05.07.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 08.07.2019 , wersja 1
Numer: 169/2019, Z dnia: 05.07.2019, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 169.1/2019/SK w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 05.07.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 22.07.2019 , wersja 1
Numer: 168/2019, Z dnia: 02.07.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: "Program polityki zdrowotnej szczepień przeciw grypie na lata 2019-2022".
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 02.07.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 17.07.2019 , wersja 1
Numer: 167/2019, Z dnia: 28.06.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Paweł Niedźwiedź dnia 28.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.07.2019 , wersja 1
Numer: 166/2019, Z dnia: 28.06.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania zespołu ds. opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Sandomierza na lata 2015-2025
Informacja zatwierdzona przez Paweł Niedźwiedź dnia 28.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 01.07.2019 , wersja 1
Numer: 165/2019, Z dnia: 28.06.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Aneta Przyłucka dnia 28.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 01.07.2019 , wersja 1
Numer: 164/2019, Z dnia: 27.06.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Sandomierz na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości
Informacja zatwierdzona przez Paweł Niedźwiedź dnia 27.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 27.06.2019 , wersja 1
Numer: 163/2019, Z dnia: 27.06.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Paweł Niedźwiedź dnia 27.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.07.2019 , wersja 1
Numer: 161/2019, Z dnia: 24.06.2019, Zmieniana:  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opracowania i wdrożenia narzędzi ochrony krajobrazu na terenie Gminy Sandomierz
Informacja zatwierdzona przez Aneta Przyłucka dnia 24.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 24.06.2019 , wersja 1
Numer: 162/2019, Z dnia: 24.06.2019, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 162.1/2019/SK w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Paweł Niedźwiedź dnia 24.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 08.07.2019 , wersja 1
Numer: 162/2019, Z dnia: 24.06.2019, Zmieniana: 30/2019

w sprawie utworzenia i organizacji parkingów niestrzeżonych płatnych na terenie Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Aneta Przyłucka dnia 24.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 24.06.2019 , wersja 1
Numer: 160/2019, Z dnia: 21.06.2019, Zmieniana: 153/2019

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 153/2019/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 17 czerwca 2019 r. do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Opracowanie kompletnej dokumentacji projektu pn: "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza".
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 160.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 21.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 21.06.2019 , wersja 1
Numer: 158/2019, Z dnia: 21.06.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Sandomierza oraz zorganizowanie i obsługa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych".
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 158.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 21.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 21.06.2019 , wersja 1
Numer: 159/2019, Z dnia: 21.06.2019, Zmieniana: 152/2019

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 152/2019/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 17 czerwca 2019 r. do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Opracowanie kompletnej dokumentacji projektu pn: Budowa 2 parkingów przy ul. Króla 6 i 8".
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 159.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 21.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 21.06.2019 , wersja 1
Numer: 155/2019, Z dnia: 19.06.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 155.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 19.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 21.06.2019 , wersja 1
Numer: 154/2019, Z dnia: 19.06.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2019 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 154.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 19.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 21.06.2019 , wersja 1
Numer: 152/2019, Z dnia: 17.06.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Budowa 2 parkingów przy ul. Króla 6 i 8".
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 17.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.06.2019 , wersja 1
Numer: 153/2019, Z dnia: 17.06.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza"
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 17.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.06.2019 , wersja 1
Numer: 150/2019, Z dnia: 14.06.2019, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 14.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.06.2019 , wersja 1
Numer: 149/2019, Z dnia: 14.06.2019, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 14.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.06.2019 , wersja 1
Numer: 151/2019, Z dnia: 14.06.2019, Zmieniana:  

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Sandomierskiego Centrum Kultury w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 14.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.06.2019 , wersja 1
Numer: 148/2019, Z dnia: 13.06.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 13.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.06.2019 , wersja 1
Numer: 146/2019, Z dnia: 12.06.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 12.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.06.2019 , wersja 1
Numer: 147/2019, Z dnia: 12.06.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 12.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.06.2019 , wersja 1
Numer: 145/2019, Z dnia: 11.06.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Odnowienie elewacji i dachów zabytkowych kamienic na Starym Rynku".
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 11.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.06.2019 , wersja 1
Numer: 143/2019, Z dnia: 10.06.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 10.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.06.2019 , wersja 1
Numer: 144/2019, Z dnia: 10.06.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów uprawnionych ze środków budżetu Gminy Sandomierz na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 10.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 11.06.2019 , wersja 1
Numer: 141/2019, Z dnia: 05.06.2019, Zmieniana:  

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu do prowadzenia czynności związanych z przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów na ławników
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 05.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.06.2019 , wersja 1
Numer: 142/2019, Z dnia: 05.06.2019, Zmieniana: 134/2019

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądów parkingów przy budynkach komunalnych
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 05.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.06.2019 , wersja 1
Numer: 142/2019, Z dnia: 05.06.2019, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 142.1. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 05.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.06.2019 , wersja 1
Numer: 140/2019, Z dnia: 03.06.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 03.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.06.2019 , wersja 1
Numer: 139/2019, Z dnia: 03.06.2019, Zmieniana: 69/2018

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 69/2018/KPSiT Burmistrza Sandomierza z dn. 26.04.2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. stypendiów artystycznych przyznawanych osobom zajmującym się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 03.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.06.2019 , wersja 1
Numer: 140/2019, Z dnia: 03.06.2019, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 140.1/2019/SK w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Paweł Niedźwiedź dnia 03.06.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 08.07.2019 , wersja 1
Numer: 138/2019, Z dnia: 31.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 31.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.06.2019 , wersja 2
Numer: 137/2019, Z dnia: 31.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 31.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.06.2019 , wersja 1
Numer: 134/2019, Z dnia: 30.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądów parkingów przy budynkach komunalnych
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 30.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.06.2019 , wersja 1
Numer: 135/2019, Z dnia: 30.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 30.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.06.2019 , wersja 1
Numer: 136/2019, Z dnia: 30.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 30.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.06.2019 , wersja 1
Numer: 130/2019, Z dnia: 28.05.2019, Zmieniana: 123/2017

w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej na terenie miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 28.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 06.06.2019 , wersja 1
Numer: 133/2019, Z dnia: 28.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 28.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 03.06.2019 , wersja 1
Numer: 131/2019, Z dnia: 28.05.2019, Zmieniana: 127/2019

w sprawie odwołania stanu alarmu przeciwpowodziowego dla Miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 28.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 29.05.2019 , wersja 1
Numer: 132/2019, Z dnia: 28.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia terminów i zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sandomierz w roku szkolnym 2018/2019
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 28.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.05.2019 , wersja 1
Numer: 128/2019, Z dnia: 27.05.2019, Zmieniana: 113/2019

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu stałego do spraw przeglądu Wykazu tras linii autobusowych, na których PGKiM Sp. z o.o. świadczy Usługi Przewozu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 27.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.06.2019 , wersja 1
Numer: 127/2019, Z dnia: 25.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie ogłoszenia stanu alarmu przeciwpowodziowego dla Miasta Sandomierza
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 127.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 25.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.05.2019 , wersja 1
Numer: 126/2019, Z dnia: 24.05.2019, Zmieniana: 32/2019

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 24.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.05.2019 , wersja 1
Numer: 126/2019, Z dnia: 24.05.2019, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 126.1 w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 24.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.06.2019 , wersja 1
Numer: 125/2019, Z dnia: 20.05.2019, Zmieniana: 175/2017

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu oraz zasad naliczania stawek najmu i dzierżawy pomieszczeń i powierzchni w szkołach podstawowych i przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 20.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.05.2019 , wersja 1
Numer: 124/2019, Z dnia: 20.05.2019, Zmieniana: 29/2019

w sprawie opłat za korzystanie z usług i urządzeń targowiska miejskiego przy ul. Przemysłowej oraz sezonowego targowiska miejskiego "Mały Rynek", prowadzonych przez zakład budżetowy "targowiska Miejskie samorządowy zakład budżetowy" w Sandomierzu.
Informacja zatwierdzona przez m dnia 20.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.06.2019 , wersja 1
Numer: 123/2019, Z dnia: 17.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 17.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.05.2019 , wersja 1
Numer: 122/2019, Z dnia: 17.05.2019, Zmieniana: 80/2018

w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Sandomierza oraz ustanowienia regulaminu jego działania
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 17.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.05.2019 , wersja 1
Numer: 119/2019, Z dnia: 16.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji do wyboru partnera do projektu planowanego do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.1.1. Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 119.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 16.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 16.05.2019 , wersja 1
Numer: 121/2019, Z dnia: 16.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Modernizacja Placu 3 Maja" - etap III
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 121.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 16.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 16.05.2019 , wersja 1
Numer: 120/2019, Z dnia: 16.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 16.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.05.2019 , wersja 1
Numer: 118/2019, Z dnia: 15.05.2019, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 118.1 w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 15.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 28.05.2019 , wersja 1
Numer: 117/2019, Z dnia: 14.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania i systemu wykrywania i alarmowania na terenie miasta Sandomierza
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 14.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 24.06.2019 , wersja 1
Numer: 118/2019, Z dnia: 14.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 14.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 20.05.2019 , wersja 1
Numer: 116/2019, Z dnia: 14.05.2019, Zmieniana: 69/2017

zmieniające zarządzenie w sprawie ujednolicenia i zatwierdzenia wzorów druków dowodów uiszczenia opłat targowych stosowanych w rozliczeniach z inkasentami opłat targowych oraz opłat parkingowych w Sandomierzu.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 14.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 17.05.2019 , wersja 1
Numer: 115/2019, Z dnia: 10.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 10.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 15.05.2019 , wersja 1
Numer: 114/2019, Z dnia: 10.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 10.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 15.05.2019 , wersja 1
Numer: 113/2019, Z dnia: 10.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania Zespołu stałego do spraw przeglądu Wykazu tras linii autobusowych, na których PGKiM Sp. z o.o. świadczy Usługi Przewozu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 10.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 04.06.2019 , wersja 1
Numer: 111/2019, Z dnia: 08.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w Sandomierzu
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 111.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 08.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.05.2019 , wersja 1
Numer: 112/2019, Z dnia: 08.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 08.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.05.2019 , wersja 1
Numer: 110/2019, Z dnia: 07.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 07.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 13.05.2019 , wersja 1
Numer: 109/2019, Z dnia: 06.05.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2019 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 109.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 06.05.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.05.2019 , wersja 1
Numer: 108/2019, Z dnia: 30.04.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 30.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 15.05.2019 , wersja 1
Numer: 102/2019, Z dnia: 29.04.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 102.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 29.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.05.2019 , wersja 1
Numer: 108/2019, Z dnia: 29.04.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 108.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 29.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.05.2019 , wersja 1
Numer: 99/2019, Z dnia: 29.04.2019, Zmieniana: 15/2019

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2019/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu i ogólnych zasad rekrutacji dzieci do oddziałów sportowych i dwujęzycznych w Szkołach Podstawowych prowadzonych rzez Gminę Sandomierz
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 99.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 29.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.05.2019 , wersja 1
Numer: 105/2019, Z dnia: 29.04.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 105.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 29.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.05.2019 , wersja 1
Numer: 106/2019, Z dnia: 29.04.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa ulicy Maciejowskiego i ulicy Cieśli w Sandomierzu".
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 106.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 29.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.05.2019 , wersja 1
Numer: 107/2019, Z dnia: 29.04.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup i dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych i wyposażenia do Przedszkola Samorządowego Nr 6 w Sandomierzu w ramach realizacji projektu pn. "Rozwijamy nasze talenty!" (nr projektu RPSW.08.03.01-26-0094/16).
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 107.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 29.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.05.2019 , wersja 1
Numer: 101/2019, Z dnia: 29.04.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 101.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 29.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.05.2019 , wersja 1
Numer: 104/2019, Z dnia: 29.04.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 104.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 29.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.05.2019 , wersja 1
Numer: 100/2019, Z dnia: 29.04.2019, Zmieniana:  

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia li przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 100.pdf
Informacja zatwierdzona przez Oskar Żak dnia 29.04.2019.
Opublikowana przez Oskar Żak dnia 29.04.2019 , wersja 2
Numer: 103/2019, Z dnia: 29.04.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 29.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.08.2019 , wersja 1
Numer: 97/2019, Z dnia: 26.04.2019, Zmieniana:  

w sprawie nabóru na wolne stanowisko dyrektora żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez dnia 26.04.2019.
Opublikowana przez Andrzej Krasoń dnia 26.04.2019 , wersja 1
Numer: 98/2019, Z dnia: 26.04.2019, Zmieniana: 64/2018

w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Sandomierza w zakresie budżetu obywatelskiego
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 26.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 26.04.2019 , wersja 1
Numer: 96/2019, Z dnia: 25.04.2019, Zmieniana: 43/2010

w sprawie wprowadzenia "Karty Audytu Wewnętrznego" i "Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego"
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 96.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 25.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.05.2019 , wersja 1
Numer: 95/2019, Z dnia: 24.04.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Załączniki:
ikona pliku do pobraniaZarzadzenie nr 95.pdf
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 24.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.05.2019 , wersja 1
Numer: 94/2019, Z dnia: 24.04.2019, Zmieniana:  

w sprawie przyjęcia Rocznego Harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na rok 2019
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 24.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 14.05.2019 , wersja 1
Numer: 93/2019, Z dnia: 24.04.2019, Zmieniana:  

w sprawie ogłoszenia naboru partnera do projektu planowanego do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.1.1. Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3.
Informacja zatwierdzona przez Paweł Niedźwiedź dnia 24.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 24.04.2019 , wersja 1
Numer: 92/2019, Z dnia: 17.04.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Remont ulicy Mickiewicza". (...)
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 17.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 17.04.2019 , wersja 1
Numer: 90/2019, Z dnia: 15.04.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania i wdrożenia narzędzi ochrony krajobrazu na terenie Gminy Sandomierz
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 15.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 16.04.2019 , wersja 1
Numer: 91/2019, Z dnia: 15.04.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 15.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 25.04.2019 , wersja 1
Numer: 89/2019, Z dnia: 15.04.2019, Zmieniana:  

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 15.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 16.04.2019 , wersja 1
Numer: 88/2019, Z dnia: 12.04.2019, Zmieniana: 64/2019

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 64/2019/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 13 marca 2019 r. do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Odnowienie elewacji i dachów zabytkowych kamienic na Starym Rynku". (...)
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 12.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.04.2019 , wersja 1
Numer: 87/2019, Z dnia: 12.04.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 12.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 18.04.2019 , wersja 1
Numer: 86/2019, Z dnia: 11.04.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 11.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.04.2019 , wersja 1
Numer: 85/2019, Z dnia: 10.04.2019, Zmieniana:  

w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 10.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.04.2019 , wersja 1
Numer: 84/2019, Z dnia: 10.04.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 10.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 19.04.2019 , wersja 1
Numer: 83/2019, Z dnia: 09.04.2019, Zmieniana: 86/2017

w sprawie powołania pocztu sztandarowego
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 09.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 16.04.2019 , wersja 1
Numer: 80/2019, Z dnia: 05.04.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 05.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 10.04.2019 , wersja 1
Numer: 81/2019, Z dnia: 05.04.2019, Zmieniana:  

w sprawie: powołania Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowej dla podmiotów uprawnionych ze środków budżetu Gminy Sandomierz na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 05.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 08.04.2019 , wersja 1
Numer: 82/2019, Z dnia: 05.04.2019, Zmieniana:  

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia licytacyjnego ustnego przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Słowackiego 20 w Sandomierzu.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 05.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 09.04.2019 , wersja 1
Numer: 79/2019, Z dnia: 04.04.2019, Zmieniana:  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni asfaltowej w granicach administracyjnych miasta Sandomierza"
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 04.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.04.2019 , wersja 1
Numer: 78/2019, Z dnia: 02.04.2019, Zmieniana: 24/2015

w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji dokumentów aplikacyjnych
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 02.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.04.2019 , wersja 1
Numer: 77/2019, Z dnia: 02.04.2019, Zmieniana: 84/2018

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 02.04.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 08.04.2019 , wersja 1
Numer: 76/2019, Z dnia: 29.03.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 29.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 02.04.2019 , wersja 1
Numer: 73/2019, Z dnia: 29.03.2019, Zmieniana:  

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 27.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 29.03.2019 , wersja 1
Numer: 75/2019, Z dnia: 28.03.2019, Zmieniana:  

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 28.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 05.04.2019 , wersja 1
Numer: 74/2019, Z dnia: 27.03.2019, Zmieniana: 141/2018

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 141/2018/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Sandomierz
Informacja zatwierdzona przez Marcin Marzec dnia 27.03.2019.
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 12.04.2019 , wersja 1
Strony:  1 2 
Początek strony