2020

Podatki i opłaty w roku 2020

Plan kontroli podatkowej na rok 2020  [pobierz]

Należności podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych - należy wpłacać
na konta indywidualne, wskazane w decyzjach podatkowych.


Należności podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych oraz
z tytułu podatku od środków transportowych - należy wpłacać na rachunek:


Nr 27 9429 0004 2001 0000 1300 0006 w Banku Spółdzielczym w Sandomierzu.
 
Uchwała określająca wysokość stawek podatku od nieruchomości [pobierz]
 
KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 18 października 2019 r. M.P.2019.1018


w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej
przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.
Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888)
ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa
za pierwsze trzy kwartały 2019 r., wyniosła 194,24 zł za 1 m3.

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 18 października 2019 r. M.P.2019.1017


w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego
na rok podatkowy 2020. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających
kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 wyniosła 58,46 zł za 1 dt.

 

Uchwała określająca wysokość stawek podatku od środków transportowych  [pobierz]

Uchwała określająca wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego  [pobierz]
----------------------------------------------------------------------------------------

Wzory obowiązujacych formularzy podatkowych:

Podatek od nieruchomości - [pobierz kompletny pakiet formularzy w formacie EXCEL]

Podatek leśny - [pobierz kompletny pakiet formularzy w formacie EXCEL]

Podatek rolny - [pobierz kompletny pakiet formularzy w formacie EXCEL]

 

Podatek od środków transportowych - [pobierz kompletny pakiet formularzy w formacie EXCEL]

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - [pobierz kompletny pakiet formularzy w formacie EXCEL]

Informacja zatwierdzona przez Monika Hill dnia 23.03.2020 0:00
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 23.03.2020 10:52. Odsłon 588, Wersja 9ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Początek strony