Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej

UCHWAŁA NR 38/2019  VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta Sandomierza na 2019 rok

[POBIERZ]

 

UCHWAŁA NR 39/2019  VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Sandomierza

[POBIERZ]

 

UCHWAŁA NR 60/2019  VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta Sandomierza za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami

[POBIERZ]

 

UCHWAŁA NR 96/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Miasto Sandomierz

[POBIERZ]

 

Uchwała Nr 112/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 12 września 2019 r.

w sprawie opinii o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sandomierza za I półrocze 2019 roku

[POBIERZ]

Informacja zatwierdzona przez Mateusz Niezgoda dnia 17.09.2019 0:00
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 17.09.2019 9:14. Odsłon 331, Wersja 6ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony