Oświadczenia majątkowe złożone w 2014 r

Oświadczenia majątkowe za rok 2013


Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Skarbnika Miasta, Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Miasta.
[Podstawa prawna: art. 24i ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 152,
poz. 1591 z późn. zm.)]

 

Burmistrz Sandomierza, Zastępcy Burmistrza, Skarbnik Miasta:


Borowski Jerzy - Burmistrz Sandomierza - [oświadczenie]
Bronkowski Marek - Zastępca Burmistrza - [oświadczenie]
Kondek Ewa - Zastępca Burmistrza - [oświadczenie]

Gradziński Cezary - Skarbnik Miasta - [oświadczenie]

 

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Miasta:


Grębowiec Barbara - [oświadczenie]
Orchowska Anna - [oświadczenie]
Polak Wiesław -  [oświadczenie]
Przyłucka Aneta -  [oświadczenie]
Tarnawska Dorota - [oświadczenie]

 

Kierownicy jednostek organizacyjnych, osoby zarządzające
i członkowie organów zarządzających gminną osobą prawną:

 

Brzezowski Wojciech Antoni  -  [oświadczenie]
Chabel Janusz -                   
[oświadczenie]   [korekta]
Ciszkiewicz Marcin -                 [oświadczenie]
Dumin Wojciech -                      [oświadczenie]
Dygas Mieczysław -                  [oświadczenie]
Gosek Waldemar -                    [oświadczenie]
Gracz Ewa -                              [oświadczenie]
Grządkowska Elżbieta -            [oświadczenie]  
Hajduk Agata -                          [oświadczenie]
Kawiorski Leszek -                    [oświadczenie]
Krzelowski Kazimierz -              [oświadczenie]
Komenda Halina -                     [oświadczenie]
Przyłucki Tadeusz -                   [oświadczenie]
Rożek Barbara -                       [oświadczenie]                       
Słotwińska Ewa  -                     [oświadczenie]
Sobolewska Elżbieta -              [oświadczenie]
Socha Grzegorz -                     [oświadczenie]
Socha Tamara -                        [oświadczenie]
Stępień Magdalena -                [oświadczenie]
Strugała Dorota -                      [oświadczenie]
Sudy-Pacholczak Renata  -      [oświadczenie]

 

 

 


Informacja zatwierdzona przez Jacek Szkodziński dnia 30.06.2015 14:22
Opublikowana przez Jacek Szkodziński dnia 30.06.2015 14:22. Odsłon 3541, Wersja 4ikona drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 12  
Początek strony